Tyxo.bg counter
неделя , 24 октомври 2021

ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА – 60 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТ С ТРАДИЦИИ ЗА СТУДЕНТИ С БЪДЕЩЕ

В ТУ – Варна са акредитирани три специалности за подготовка на висококвалифицирани специалисти в ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ и в ОНС „Доктор“ в професионално направление „Енергетика“. Специалност „Електроенергетика“ подготвя квалифицирани електроинженери за оперативно-управленски, проектантски, изпълнителски и експлоатационни дейности в областта на производството, пренасянето, разпределението и потреблението на електрическа енергия. Комбинацията от опит, знания и разбиране дават възможност на завършилите електроинженери по ... Read More »

ТУ ГАБРОВО – ВОДЕЩО АКАДЕМИЧНО СРЕДИЩЕ В IT СЕКТОРА

Проф. д-р инж. Илия Железаров, ректор на Технически университет Габрово, пред Наблюдател ТУ-Габрово „подаде“ заявката да се превърне във водещо академично средище в IT сферата. –Технически университет – Габрово е акредитирано държавно висше училище с 57 годишна история. Имаме сериозни традиции в инженерното образование, развивани през годините, така че обучението да отговоря на предизвикателствата на съвременното общество. Разполагаме с висококвалифициран ... Read More »