Tyxo.bg counter
четвъртък , 24 септември 2020

ГОРА И ЛОВ

ГОРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СА ДОБЪР СТОПАНИН

Инж. Михаил Михайлов, зам. -директор на ЮИДП, пред Наблюдател Попречи ли Covid 19 на работата в ЮИДП? Първото полугодие премина под знака на социалните ограничения, породени от пандемията Коронавирус. Мерките повлияха на ритъма в пласирането на дървесината и наложиха отмяна на много планирани мероприятия по повод Седмицата на гората. Административното обслужване се извършваше при строго спазване на всички противоепидемични мерки, ... Read More »

НА БЛАГОСКЛОННА  СЛУКА СЕ НАДЯВАТ В РЪЖЕНА

В дружинката на Ръжена както винаги организацията е на ниво. Старият сезон приключва с над 20 отстреляни прасета, съобщи вечно ангажираният им председател Апостол Терзиев. Мъртви или болни прасета не са намирали, нямат и потвърдени проби за Африканска чума по свинете. Спазват се надлежно всички мерки за превенция на заболяването. Цялата дружина – 38 души все славни авджии – са ... Read More »

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТЧЕТОХА В СЪРНЕНА ГОРА 2001

  На проведените годишни събрания през юни ловните дружинки Остра могила и Пряпорец отчетоха  много добра ловностопанска дейност. Под ръководството на ловното сдружение се създаде добра организация по изпълнение на ловностопанските мероприятия, а така също и по финансовата отчетност. Добрата организация при ловуването на дива свиня даде много добри резултати. През ловен сезон 2019/2020 година ЛД Остра могила отстреляха 30 ... Read More »