Tyxo.bg counter
неделя , 28 февруари 2021

60 ГОДИНИ ДИПКУ

Внушителната си годишнина старозагорският Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) отбелязва с поредица от събития.  Стартът е на 17 юни с голям концерт в центъра на Стара Загора със студентски, учителски и ученически изяви. Следва XIX Национален педагогически форум с международно участие Иновативни практики в съвременната образователна реалност, съпътствано от  сесии с добри учителски практики, няколко уъркшопа, Отворени врати в ДИПКУ и много изненади.

Искаме да покажем на обществеността как работим – нестандартно, търсейки и прилагайки най-иновативните проекти и обучения, коментира директорът на департамента проф. Галя Кожухарова. ДИПКУ – Стара Загора е един от първите,  доскоро и единствени, три институции, отговарящи за повишаването на квалификацията на учителите в България.  Освобождаването на пазара на педагогическите квалификации от  2016г. година, според мен, доведе единствено до комерсиализация, не до завишен интерес или подобрено качество. В образователната ни система не одобрявам и практиката учениците на всяка цена да преминават в по-горен клас, с цел да се запази финансирането – за брой обучавани ученици. При все че и подобна система на финансиране позволява прилагането на добрия чужд опит за диференциране на интересите на учениците според способностите им. У нас сякаш се страхуваме да разчупим образованието си и да дадем възможност на личностните качества на детето, на неговите таланти и добри страни. И дори напротив, продължават да се увеличават рестрикциите за учителя при оценяване на очакваните от всички ученици унифицирани знания. Разбира се, има и позитиви в образователната ни действителност. Училищните бази непрекъснато се подобряват. Децата ни са будни, макар и различни. И тъкмо от учителя зависи всяко едно от тях да получи своя шанс за развитие. Той е този, който трябва да пречупи своя стереотип и да намери пътя към децата. За щастие  немалка част от българските учители продължават да носят възрожденски дух, продължават да търсят пътя към децата –  чрез технологии,  чрез дигитализация,  чрез психологическа подкрепа и неуморен, денонощен труд. Образователната ни система винаги е носела силата и заряда на българския дух. И това, което носим като народ в отношението си към образованието, ще продължава да ни крепи като нация.

Пенка ПАРАШКЕВОВА

Leave a Reply