Tyxo.bg counter
вторник , 4 август 2020

25 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ РЕХАБИЛИТАТОР В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

Медицински колеж откри нови зали за теоретично и практическо обучение на студентите от специалност Рехабилитация в неоползотворения сграден фонд на Тракийски университет на партера на ДИПКУ. Събитието е част от програмата по отбелязване на 25-годишнината от създаването на специалност Рехабилитация, която завърши с тържествената пр

омоция на студентите на 8-ми ноември. Лентата на новите помещения прерязаха директорът на колежа проф. Христина Милчева ( втората отдясно наляво на сн.) и зам.-ректорът на Тракийски университет проф. Наско Василев. Те пожелаха още по-добра професионална подготовка и реализация на всички бъдещи рехабилитатори, благодарение на новите помещения, оборудвани със съвременна апаратура за рехабилитация. Четвърт вековния си юбилей преподаватели, бивши и настоящи студенти отбелязаха с лекционна част и много поздравителни адреси.

За 25 години специалност Рехабилитатор успя да се утвърди като една от най – предпочитаните специалности, заяви в поздравителното си слово проф. Милчева. Свидетели сме на огромния дефицит на рехабилитатори и здравни специалисти в световен мащаб, каза още тя. Гордея се, че Медицински колеж създава здравни специалисти, търсени не само у нас, но и в Европа. Нашата равносметка е 23 випуска, 90 чуждестранни студенти и отлично подготвени студенти, готови да помагат на хората. Те са и нашите посланици в света за качеството на образование и съвременното ниво на обучение в Медицински колеж.

 

Поля ИВАНОВА

Leave a Reply