Tyxo.bg counter
събота , 4 декември 2021

100 – ГОДИШНИ ВИНА И НОВИ СОРТОВЕ  В ПЛЕВЕНСКИЯ ИНСТИТУТ

Институтът по лозарство и винарство – Плевен (ИЛВ) е част от структурата на Селскостопанска академия към МЗХГ. Институтът е създаден през 1902 г., като Държавна опитна станция по лозарство и винарство във връзка с филоксерната криза и масовато загиване на лозята в Европа, включително и в България. Създаден е по препоръка на френския професор Пиер Виала от Парижкия земеделски институт.

Сериозните винолюбители със сигурност има какво да научат и видят в ИЛВ, а за призводителите на грозде и вино – той е задължителна дестинация. В института се извършва изследователска работа по всички направления в лозарството, коментира зам. -директорът на ИЛВ доц. д-р Здравко Наков. Това са селекция на лозата, агротехника (формировки, резитби, торене, напояване,обработки на почвата, зелени резитбени операции и др.) и растителна защита – опазване на лозята от болести, неприятели и плевели. Предлагаме сертифициран лозов посадъчен материал. Извършваме и консултации по отношение на сортове, формировки, резитби, избор на подходящ терен за нови лозови насаждения, растителна защита, торене и др. Имаме и сериозни постижения в селекцията, допълва още доц. Наков. На любителите на виното по всяка вероятност е известно, че Рубинът – един от по-широко разпространяващите се през последните години сортове в страната – е селекция на ИЛВ – Плевен (1961). От създадените през 60-те и 70-те години на ХХ век винени сортове с повишена устойчивост на стресови фактори (ниски зимни температури и гъбни болести) по-голямо разпространение имат сортовете Мискет кайлъшки (бял мискетов) и Сторгозия (червен). През 2010 г. са утвърдени и патентовани още 10 нови сорта и клона: 3 десертни – Милана (червен), Гарант и Плевенски фаворит (бели), 3 винени – Плевенска роса (бял), Трапезица и Кайлъшки рубин (червени) и 4 винени клона – Димят 4/24, Памид 5/76, Мерло 10/27 и Каберне Совиньон ILV 1/11. В момента в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол се изпитват още 3 десертни сорта и 4 винени клона от местни и интродуцирани сорта, отчита доц. Наков. ИЛВ извършва експериментална научна работа и във винопроизводството под ръководството на доц. д-р инж. Татяна Йончева. Опитната винарска изба на ИЛВ –Плевен има една от най-старите енотеки в България, в която се съхраняват бутилки от първите реколти вина, произведени в избата, т. е. над 100-годишни. Ценни нейни „експонати“ са вината, произведени от местни и интродуцирани сортове, от сортовете, създадени в ИЛВ, като и до ден-днешен ежегодно се добавят най-добрите вина от всяка реколта. Голяма атракция за посетителите е и  богатата колекция вина от различни български и световни лозарски райони. Уникална е и самата Опитна винарска изба. Сградата е паметник на културата. Целогодишно естествената температура в помещенията е 15 – 17⁰ С. Стените са покрити с благородна плесен, подобна на токайските изби в Унгария, която спомага за поддържането на оптимална относителна влажност на въздуха за съхранение на вината. В  предверието на избата вече са поставени първите няколко  експоната – начало на бъдещия музей на ИЛВ.

За повече информация и консултации: 064/822161, www.ilv.my.contact.bg

Стефан КАЦАРОВ

Leave a Reply