Tyxo.bg counter
неделя , 29 ноември 2020

ЩЕ СТАНЕ ЛИ ЗЕМЕДЕЛИЕТО НЕПРИВЛЕКАТЕЛЕН СЕКТОР

Няма съществено развитие по националната концепция за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020г., съобщи председателят на ТСЗ Цветан Берберов след отново стартиралите дискусии в страната. Факт е единствено, че субсидиите ни няма да се изравнят с тези на старите страни членки, а само ще се доближат до техните. Т.е. нашите земеделски стопани остават неравнопоставено подпомагани, продукцията им остава скъпоструваща, неадекватно конкурентноспособна. А това на свой ред означава, че земеделието в България –  от относителния си подем в момента  – постепенно ще се превръща в непривлекателен сектор, поради тежкия му и непривлекателен труд. Много е вероятно всичко това да доведе до ново опустяване на земите, каквото отчитахме през 20 г. на 20 в. И това не е апокалиптична, а реалистична картина на българското земеделие след 2020г. Втори тревожен факт е ограничаването – таваните – на субсидиите, отбелязва още земеделецът. За таван в момента неофициално се споменават 60 хил. евро, което предполага размер на стопанството до 3 хил. дка. Но едно такова стопанство не може да си позволи високопроизводителна техника. С една дума не можем да вървим към по-механизирано и технологично земеделие. Тъкмо обратното – без модернизация ще се увеличи работната ръка, която обаче липсва в българските селски райони.  Според Цветан Берберов таваните на субсидиите не следва да се определят от самите държави членки – за да няма отново диспропорции – както в европейски, така и в национален мащаб. И посочва за пример 2-ри стълб на настоящата Програма за развитие на селските райони, в която за пореден път е демонстрирана липса на дългосрочна визия на управляващите – парите се разпределят на парче – а цял един печеливш сектор като зърнопроизводството е лишен от достъп до европейски средства и респективно възможност за модернизация и конкурентноспособност. За ОСП 2020 председателят на ТСЗ каза още, че тя дори все още няма ясно определена финансова рамка конкретно за България. Очевидно е единствено, че ще се наложи значително редуциране на средствата, поради брекзит, при все че от агроведомството  цитират противоречива информация. Липсва задълбочен анализ по отношение на това кои „налети” до момента европейски средства  са дали най-добър ефект за „оживяването” на селските райони. Базисна за националната ни селскостопанска визия е и дефиницията за истински фермер, която тепърва предстои да се обсъжда. Извън ОСП, според Цветан Берберов, тепърва предстои реакцията на НАЗ по наново повдигнатата тема за отпадане на отседналостта при закупуване на обработваеми земи от чужденци.  Пред земеделието у нас, според председателя на ТСЗ,  предстои много работа, без особено оптимистични очаквания за бъдещето.

Пенка ПАРАШКЕВОВА

Leave a Reply