Tyxo.bg counter
четвъртък , 17 юни 2021

ЧОВЕШКИЯТ ПРИНОС В ПРИРОДНИЯ ГЕНЕЗИС НА КОРОНАВИРУСИТЕ

Коронавирусът се държи като наночастица и се влияе от енергийните характеристики на околната среда. Това твърди проф. Жеко Ганев, чиято фирма ЕлфиТех от години се занимава  с иновативни промишлени  разработки  в сферата на екологията.

Коронавирусите са със 100 хил. годишна история, обяснява проф. Ганев. Зоовируси са и се създават изкуствено от природата. Ние помагаме като, в условията на понижено магнитно поле на земята и понижена слънчева активност, създаваме външни електромагнитни лъчения.  „Допринасяме“ и за температурните промени на планетата, Влияние оказва и влажността на въздуха.

Молекулите на вируса пространствено временно са подредени в една равнина, при което възниква дифузия в нелинейни среди със силна положителна връзка. Поради това вирусът е с повърхностна структура – безкраен параметър с ограничена площ, което е една от причините за промяна на квантовите връзки, водещи до непрекъснатите мутации при горепосочените условия. Така могат да се обяснят  5-те мутации, които претърпя Covid-19 в различните страни  за 4 месеца. Въпросните бързомутиращи коронавируси са от семейство Бета и са факт от 20 години  (птичи грип, сарс, близкоизточен синдром, Covid-19). Никой не обърна внимание на пожарите миналото лято в Австралия и Бразилия, които всъщност  генерираха специфични въглеводороди с линейна структура – пореден фактор за промяната на енергийни нива и мутации. Добавете свободното движение на хора и стоки и комуникационните технологии с непрекъснато растящи свръхвисокочестотни лъчения. Този немалък човешки принос за природния генезис на Бета коронавирусите, всъщност обяснява и защо те поразяват именно районите с висока антропологична дейност – Китай, Москва, Ню Йорк, Северна Италия.

В изучаването на коронавирусите сериозен пропуск в световен план е липсата на анализи на енергийното състояние на околната среда, трансформиращо енергийните нива на частиците, каза още проф. Ганев.  Точно поради тази причина, според мен, съвсем скоро ни очаква не нова вълна, а нов вирус, при който вече ще бъдат преодолени характерните за Covid-19 грешки в липидната обвивка.  Той ще бъде и с много по-малка възможност за създаване на антитела. А ваксината, в която се хвърля огромен ресурс, няма да бъде ефикасна, поради честите мутации на вируса.

Това, което може да се прави занапред, е да се спазва дисциплина на самоизолация. Необходима е активна превенция –деактивация на вируси чрез окислителни процеси. В ЕлфиТех имаме 30-годишен опит в микробиологичната стабилизация на въздух и вода и в антивирусното третиране (включително на сарс и ебола). Съвместно с проф. д-р Иво Петров работим и  за създаването на специфични флуиди, обогатени с анионен кислород и катионен водород, въздействащи върху човешките ензими и създаващи бариера за вируса.  Методът се различава съществено от широкорекламираната „озонотерапия“ в барокамерите и по него работят само 3-4 лаборатории в света. У нас, за съжаление, не напредваме бързо, тъй като се самофинансираме. А в действителност това е едно от нещата, които могат да спасят човечеството. И най-важното: човечеството ще трябва да се научи да се отнася с уважение към средата, в която живее.

Поля ИВАНОВА

Leave a Reply