Tyxo.bg counter
четвъртък , 17 юни 2021

ТЕЦ 2 МОЖЕ ДА Е НЕ САМО ЕНЕРГИЕН, НО И ХИМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР

Проф. Жеко Ганев, управител на ЕлфиТех:

За обнадеждаващо начало на проекта за неутрализиране на въглеродните емисии на ТЕЦ Марица Изток 2 съобщи проф. Жеко Ганев – управител на ЕлфиТех, занимаваща се от години с иновативни промишлени разработки в сферата на екологията.

Систематизирахме проблемите, анализирахме и факторите, каза проф. Ганев.  Лошото дойде с комисията, изпратена от Брюксел, за да „решава “ проблемите на българските въглищни централи малко преди коронавирус пандемията.  Три дена слушах една работна група да говори за неща, от които не разбира, предлагайки несъвременни методи за редуциране на емисиите от въглероден диоксид, сред които акумулирането му на  600 м дълбочина или отвеждането му по тръбопровод до Черно море. Категорично се противопоставих на подобен род разработки, чието финансиране  е точно като да изливаш вода в кошница – изразходва се мащабен ресурс, само за да се гарантира следващо мащабно финансиране, без да се търси решение на проблема. Но след мисията от Европа, проектът замря. Неговия замисъл бе след определени третирания въглеродът от въглеродния диоксид да се използва за получаване както на енергия, така и на високостойностни химически продукти. Базира се на плазмено – химични процеси, чрез които от въглеродния двуокис се получават метан и суровини за химическата индустрия, включително специфичен катализатор на цена 300 хил. паунда за килограм.

При изгарянето на нискокалорични въглища, каквато е технологията на източномаришките централи, от 1 т. въглища се отделя 1,5 т въглероден диоксид ( цените, които плащаме за емисиите са между 20 и 40 евро за тон). Чрез съоръжението, което направихме, улавяме 60% от димните газове. От тях азотните  съединения се отделят по физико- кинетичен способ. Чрез специални абсорбери, (които вече работят в Австрия), улавяме 60% от въглеродния диоксид. От него чрез поредица от плазмено – химични трансформации на базата  на физикохимични катализатори се получава метан – природен газ. Той може да бъде изгарян заедно с въглищата, повишавайки енергийната плътност на горивото. Друго възможно приложение на метана – синтез на водород (чрез конверсия), който е в основата на водородните горивни клетки. И трето възможно приложение – трансформация на метана в ацетилен,  от който в химическите заводи се получават  високостойностни химически продукти, горива и торове.

Така ТЕЦ Марица Изток 2 можеше да произвежда не само чиста еленергия, но да се превърне и крупен химически индустриален център.

По проекта България и Европа запазват мълчание, засега. Но пък вече има заявен интерес от Япония и Нова Зеландия и Казахстан.

Пенка ПАРАШКЕВОВА

 

Leave a Reply