Tyxo.bg counter
понеделник , 17 май 2021

СЪВМЕСТНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА МГУ И ВОЕННА АКАДЕМИЯ

 

Ректорите на Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски проф. д-р Ивайло Копрев (вдясно на сн.) и на Военна академия Г. С. Раковски ген. – майор д-р Груди Ангелов подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между двете висши училища. Това е крачка в посока създаване на реална мрежа от университети, които споделят своите силни страни и заедно създават експерти, способни да работят в динамично променящата се среда на нашето време. Реализирането на споразумението стартира още през учебната 2020/2021 г. със създадената нова съвместна магистърска програма Националната сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура. Програмата е насочена към интелектуалното и професионално изграждане на студентите и създаване на лидерски и мениджърски качества, необходими за реализацията им като специалисти, експерти и ръководители от различните нива на управлението на България. Завършилите магистърската програмата ще придобият знанията и уменията да се справят с различни типове кризи, да контролират критичната инфраструктура на страната, да развиват концепцията за устойчивото развитие с управление и възстановяване на околната среда, пряко свързано с добивния отрасъл, с жизненото равнище и благополучието на нацията. В споразумението се предвиждат и дейности, свързани с развитието на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност; разработването на съвместни програми за обучение на образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и образователната и научна степен доктор; сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите,  провеждането на теоретични и практически форми на подготовка; развитие на системата за управление на учебната и научно – изследователската дейност и др.

Н

Leave a Reply