Tyxo.bg counter
понеделник , 18 януари 2021

СТАРТИРА ЛОЗАРО – ВИНАРСКАТА ПРОГРАМА

 

От 17 до 27 юни се отваря първия прием по новата мярка Инвестиции в предприятия от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023, съобщиха от ДФЗ. Бюджетът по мярката за 2019 – 2020 г. е над 16,4 млн. лв. годишно. Мярката цели подобряване на общите резултати на винарските предприятията, адаптирането им към изискванията на пазара и повишаване на тяхната конкурентоспособност. Стопаните могат да кандидатстват за закупуване на машини и оборудване за преработката на грозде, контрол на температурата, бутилиране, етикетиране, опаковане и др. Освен досегашните мерки Популяризиране в трети държави и Преструктуриране и конверсия на лозя, са предвидени и  две нови -Инвестиции и Застраховане на продукцията. Общият бюджет на програмата за петгодишния й период на действие е близо 262 млн. лв.

Н

Leave a Reply