Tyxo.bg counter
четвъртък , 26 май 2022

СТАРА ЗАГОРА С ТРЕТО МЯСТО ЗА ПОЧТЕНОСТ

Стара Загора заема почетното трето място в класацията Индекс на местната почтеност за 2015 г. Това беше представено от асоциация Прозрачност без граници, като резултат от първото по рода си проучване Индекс на местната система за почтеност – 2015.

Индексът представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те областни центрове. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за независимост, прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност и са гарант за ефективно и почтено управление. Специално за Стара Загора организаторите акцентираха върху представените еднакво високи нива на всички изследвани показатели, което е довело града и до третото място.

 

Н

Leave a Reply