Tyxo.bg counter
четвъртък , 11 август 2022

РЕВМАТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ И COVID-19

Ревматологът д-р Силвия Желева, пред Наблюдател

Д-р Желева, има ли ревматични заболявания, рискови за COVID 19?

Сред хората, които са изложени на по-висок риск от развитие на тежки инфекции, се причисляват и пациентите с ревматични заболявания. Такива са болните от системен лупус, ревматоиден артрит, склеродермия, миозити, автоинфламаторни синдроми, недиференцирани заболявания на съединителната тъкан, системни васкулити. От една страна това се дължи на особеностите на тези имунно-медиирани заболявания и свързаните с тях усложнения, а от друга – на имуносупресорите, които се прилагат с цел овладяване на ревматичното заболяване.

Необходимо е да се отбележи, че имунокомпрометираните пациенти могат да не разгърнат всички симптоми на заболяването. Примерно –при боледуване с COVID-19 може да няма повишена температура или промени в кръвната картина. Затова трябва да бъдем особено внимателни при тези пациенти.

Може ли коронавирусът да отключи автоимунно заболяване?

Засега няма медицински доказателства,че коронавирусът отключва конкретно автоимунно заболяване. В известен смисъл т. нар “цитокинова буря“ е имунна реакция.

Променя ли се терапията на пациентите с автоимунни заболявания заради COVID 19?

Все още не се знае какъв е ефектът на базисната терапия (синтетични и биологични антиревматични средства) върху риска от инфекция с коронавирус, така че не се препоръчва спирането на терапията като превантивна мярка, освен ако не съществува друга специфична причина . При потвърдена инфекция с коронавирус се действа като при друга  инфекция – имуносупресорът се спира и приемът се възстановява след оздравяване. Това, разбира се, трябва да се случи след консултация с лекуващия ревматолог.

Препоръките на специалиста?

Превантивни мерки за хората с ревматични заболявания съвпадат с тези насочени към общата популация, но важат с по-голяма сила! Превенцията е най-важната мярка, затова  внимателно и строго трябва да се спазват препоръките за хигиена на ръцете, да се избягва докосване на очите, носа, устата особено след допир на повърхости и предменти навън ,спазване на социална дистанция- избягване посещения на места със струпване на много хора. При поява на висока телесна температура, кашлица или затруднено дишане незабавно да се потърси лекарска помощ.

Пациенти с ревматологични заболявания алармираха за недостиг на основен медикамент. Достига ли хидроксихлорохвин и за пациенти с ревматоиден артрит и лупус?

Медикаментът хидроксихлороквин липсва в България  от няколко години.За съжаление въпреки сигналите на пациентите и лекарите въпросът остана без решение.Пациентите бяха принудени да търсят възможност за доставка от чужбина.След като препаратът  беше включен в препъръките на СЗО за лечение на COVID-19 , чужди граждани вече не могат да го закупуват в съответните страни и българските пациенти с ревматични заболявания за които това е медикамент за хрониотерапия, практически останаха без лечение.Очакваме препаратът да бъде осигурен в аптечната мрежа.

Поля ИВАНОВА

Leave a Reply