Tyxo.bg counter
сряда , 6 юли 2022

ПРОГРЕС Е МАРКА, ПОЗНАТА В ЦЯЛ СВЯТ

Старозагорското машиностроително предприятие ПРОГРЕС  постепенно възстановява обемите си отпреди кризата с коронавируса.

Предприятието изработва технически отливки и ги доставя на машиностроителни предприятия в цял свят. То снабдява 60 – 70% от българските машиностроителни предприятия.

На практика ние стоим в началото на машиностроителния процес . По тази причина при нас кризата в бранша се усеща от самото ѝ начало, казва изп. директорът

на предприятието Инж. Славин Янакиев

В ПРОГРЕС работят 500 души. Цифрата на заетите е постоянна през последните 10 години. Независимо от трудностите през пролетта, ръководството не е предприело съкращения.

От 4 години ПРОГРЕС развива и направление механообработка. От миналата година работи нов цех за производство. Старозагорското предприятие произвежда и декоративни изделия за паркове, градини, като в това направление е сред най-известните производители в Европа. Държи сериозни пазари на тези изделия в Дубай, Кувейт, ОАЕ, Италия, Гърция, Испания, като през последните години взема все по-голям дял от пазара и в Африка.

Н

Leave a Reply