Tyxo.bg counter
четвъртък , 11 август 2022

ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕК

 

Ускоряване и предоставяне на ефективна подкрепа на малки и средни предприятия и самостоятелно заети лица, като също така им се осигурява постоянен достъп до финансиране и гъвкави условия на плащане. Това са част от препоръките към България от ЕК, публикувани в пролетния пакет от препоръки за координирани ответни действия по отношение на пандемията от коронавирус. Освен това Комисията съветва страната ни да укрепи здравната си система, да насърчи придобиването на цифрови умения и да намали бюрокрацията в публичния сектор.

ЕК препоръчва правителството да вземе всички необходими мерки за ефективно справяне с пандемията, поддържане на икономиката и подкрепа на последвалото ѝ възстановяване. ЕК съветва и за следване на фискалните политики, насочени към постигане на разумни средносрочни фискални позиции и осигуряване на устойчивост на дълга, когато икономическите условия позволяват това. Припомняме, че именно в данъчната си политика кабинетът предвижда промени в момента с намаляването на ДДС за ресторантьори, кетъринг и книги, а след намеренията им редица браншове също поискаха диференцирана ставка на потребителския данък.

В същото време ЕК съветва страната да увеличава инвестициите си, като се фокусира върху зеления и цифров преход и по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, допринасяйки за прогресивна декарбонизация на икономиката, включително в регионите на въглища.

Комисията настоява страната да мобилизира адекватни финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система и да гарантира балансирано географско разпределение на здравните работници.

За справяне със ситуацията на пазара на труда ЕК съветва кабинетът да гарантира първо адекватна социална защита и да засили активните си политики на пазара на труда. Комисията препоръчва да бъдат преодолени недостатъците в адекватността на схемата за минимален доход. Като последна препоръка е посочена нуждата от минимизиране на бюрокрацията у нас чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и засилване на цифровото управление, ефективния надзор и прилагането на рамката за борба с изпирането на пари.

Leave a Reply