Tyxo.bg counter
понеделник , 3 август 2020

ПРАВЯТ НАЦИОНАЛНА КАРТА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Председателят на Управителния съвет на старозагорския Клуб на работодателя доц. д-р Борислав Попов коментира проектo промените в Закона за висшето образование.

-Идеята на проектозакона е да се осъществи по-добро взаимодействие между висшите училища в страната и образователното министерство, между висшите училища и бизнеса и между висшите училища и свързаните с образованието институции. Предстои да бъде направена Национална карта на висшето образование в България. Идеята й е да се оптимизира броя на висшите учебни заведения в страната и те да бъдат съобразени с икономич

еските особености на региона, в който се намират. Друга особеност на проектозакона е, че договорът на ректора на съответното висше училище ще се разписва не от председателя на избралото го Общо събрание, както е в момента, а от  министъра на образованието. За тази цел ректорът трябва да представи добре обоснована мандатна програма. Без нея той може и да не получи министерски подпис като ректор на съответното висше учебно заведение, независимо от факта, че е избран от Общо събрание. След разписването на мандатната му програма, ректорът се задължава  всяка година да прави отчетен доклад до министъра във връзка изпълнението на програмата. Проектозаконът предвижда и точка, според която даден преподавател може да участва в акредитацията само във едно висше училище, в което е на основен трудов договор. Така практически отпада възможността за акредитация на нови висши училища, които са без собствени преподавателски кадри- обобщи доц. д-р Борислав Попов. Спирайки се на платформата, която трябва да представи всеки кандидат-ректор, за да оглави желаното висше училище, той поясни:

-Бъдещият ректор трябва да покаже платформа за това как висшето училище ще си партнира с бизнеса в региона, в който е разположено.Трябва да подчертае по какъв начин ще работи с местното управление и институциите. Трябва да изясни какви са националните приоритети на висшето училище- какви специалности и форми на обучение от национално значение ще бъдат заложени в него. Ректорът трябва да разработи също и действащ, устойчив механизъм за перманентно адаптиране на професионаланите направления и специалности, спрямо пазара на труда в България и ЕС.

 

Иван НЕЙКОВ

Leave a Reply