Tyxo.bg counter
четвъртък , 24 септември 2020

ПОРЕДНА КРАЧКА НАПРЕД С ACS

Гарантират го Торстен Бройх и Франтишек Йежек – двамата управители на фирмата, която с вече над 10-годишния си опит на международния енергиен пазар успя да се превърне в синоним на перфектна р

 

абота, професионализъм и коректност. ACS работи в две основни направления – осигуряване на висококвалифициран експертен инженерен персонал и разработване, внедряване и стартиране на проекти в производството, преноса и разпределението на електроенергия, рециклиране на горивни отпадъци, възобновяема енергия, индустриална автоматизация. Фирмата разчита на 80 служители и мрежа от над 100 специалисти в Германия, Чехия, Австрия, България, Южна Африка и Канада.

Като име в сферата на големите горивни инсталации и преноса ACS успя да се наложи на световния инженерингов пазар с реализираните си мащабни проекти по рехабилитация на блоковете на големи топлоелектрически централи в Турция, България, Великобритания, проекти по пренос и разпределение на електроенергия в Европа и Азия, както и в изграждането на сероочистващи инсталации на тец.

Фирмената философия се базира на професионализъм, високо качество, респект към клиентите си, развитие и подкрепа на собствения си персонал. Сертифицирани са по EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015.

На фона на глобалния недостиг на висококвалифицирани специалисти в областта на енергетиката ACS също има решение на всеки свой клиент. Запитване можете да направите директно през сайта на фирмата:

www.acs-e.com

Пенка ПРАШКЕВОВА

Leave a Reply