Tyxo.bg counter
неделя , 29 ноември 2020

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЧИСТА ЕНЕРГИЯ

Представители  на Мини Марица-изток ЕАД участваха в работна среща на заинтересованите страни по проект Подкрепа за преминаване към чиста енергия в европейски региони с интензивен въгледобив, с работно заглавие DeCarb, по покана на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) и Черноморския изследователски енергиен център (ЧИЕЦ).

Сред участниците бяха представителите на Мини Марица – изток Ясен Чаушев – директор по производствено- техническите въпроси, ръководителите на геоложки отдел и Електрооборудване – Павел Карачолов и Иван Иванов. Участие взеха и енергийни експерти от региона, Института за енергиен мениджмънт, представители на местните власти, научните среди, работодателски и синдикални организации.

Представени бяха опитът на други държави в енергийния преход и възможностите за прилагане на чужди добри практики у нас. Бяха набелязани и следващи стъпки за планиране на устойчивото развитие на региона.

Българският клъстър за биотехнологии представи възможности за развитието на региона като водещ в сферата на биотехнологиите, които имат потенциала за създаване на работни места и положителен БВП чрез развиване на производства с висока добавена стойност.

Екип на Нуклеон Консултинг ООД и Института по инженерна химия на БАН представиха технология за производства на еленергия от въглищата на Маришкия басейн със силно редуцирани емисии СО2 и суровини за вторични производства.

Проект DeCarb, в който АРИР е водеща организация, се финансира от програма INTERREG EUROPE (85%) и Република България (15%), а TRACER, в който българският партньор е ЧИЕЦ, е финансиран от програма Хоризонт 2020 на ЕС.

Н

 

 

Leave a Reply