Tyxo.bg counter
четвъртък , 17 юни 2021

ПЕДАГОГИКАТА Е СРЕД НАЙ- ТЪРСЕНИТЕ ПРОФЕСИИ В СВЕТОВЕН МАЩАБ

На сто процента е изпълнен  приемът в професионално направление 1. 2- Педагогика за бакалаврите  за новата академична 2019/20 учебна година в Педагогическия факултет при Тракийския университет – отбеляза неговият декан проф. Петър Петров.

В професионално направление 1. 2- Педагогика ще се обучават 140 студенти редовно обучение и 100 задочно. В професионално направление 1.3. се разкрива нова специалност – Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн.

Проф. Петър Петров очаква сто-процентов прием и в магистърските програми, където трябва да бъдат приети 190 студ

енти. Той допълни, че педагогиката остава една от най-търсените професии в световен мащаб.

Очертава се обществена потребност от анализатори на информация и управление. В основата на тази компетентност е подходът на Винер към управлението, според който от огромния поток информация следва да се извлече най-правдоподобната. Това може да се случи чрез откриване на инварианти и построяване на решения и идеи за преодоляване на проблеми и т.н. Приоритет е формирането на цифрови умения у всички хора на много високо ниво.

Харесвам метафората, според която от педагозите вече ще се изисква да обучават и машините. Машината, колкото и осъвременена да е, има проблем при решаване на задачи и проблеми с недостиг на информация.

В съвременните условия педагогиката е емпатия. За да преподаваш педагогическо познание, е нужно да общуваш. Освен дълбокото познание, в педагогиката се включват още средата, комуникацията  и възпитанието. Голямата опасност за човечеството днес са изолацията и отчуждението. В реалния свят, такъв какъвто го възприемаме, няма цветове. Онова, което виждаме, е онова, което очакваме. Педагогиката ни учи, че трябва да се усвояват умения чрез сложно повтаряща  се ситуация, така че да се  развива нашият усет. Това е предимството на хората пред машините. На машините трябва да се поставя много по-конкретна задача. Все по-широката употреба на технологиите е неизбежна, но те трябва да подпомагат човешкия интелект, без да очакваме, че ще могат да го заменят.

Генади СПАСОВ

Leave a Reply