Tyxo.bg counter
четвъртък , 16 септември 2021

ПАРО – ГАЗОВ ЦИКЪЛ, СОЛАРЕН ПАРК И ВОДОРОД В ТЕЦ БОБОВ ДОЛ

-Алтернатива закриване на ТЕЦ Бобов Дол не се обсъжда, категоричен е изп. директор на  централата инж. Любомир Спасов. ТЕЦ Бобов Дол е с почти половинвековна история, с инсталирана мощност 630 МВ на база кафеви въглища от Бобовдолския въгледобивен басейн, с 2 изградени сероочистващи инсталации и първоначални разчети да функционира поне до 2035г.

-В съвременния европейски контекст на редуцирани и нулеви въглеродни емисии до 2050-а пред ТЕЦ Бобов Дол предстоят много предизвикателства и много проекти, чрез които да отговори на европейските изисквания за нисковъглеродни икономики, каза още инж. Спасов.

По думите му в момента централата произвежда електроенергия и за регулиран пазар до края на регулаторния период ( 30 юни). Моментната цена на свободен пазар ( 140 -148 лв./ МВ) е по-изгодна от обявената за регулирания пазар – 119 лв/МВ след 1-ви юли. Рязко поскъпналите през последните месеци въглеродни емисии, значително повишават себестойността на произвежданата електроенергия и я правят трудно продаваема. Относително краткосрочно решение на проблема в ТЕЦ Бобов Дол вече е намерено. Блоковете им работят на комбиниран цикъл въглища и биомаса. За целта е изградена инсталация за въвеждане на раздробена биомаса в котлите. Вече е в ход и реализацията на проекта им за термолиза в анаеробна среда на биомасата до газ и водород. Изчаква се разрешителното, финансирането е собствено.

Независимо от липсата на яснота за типа проекти ще се финансират по Нациоанлния план за възстановяване и устойчивост, в ТЕЦ Бобов Дол вече разполагат с готови разработки за поне десетилетие напред.

-Приоритетният ни проект в момента е преустройство на централата на паро – газов цикъл, коментира инж. Спасов. По него вече се конкретизират параметрите на оборудване, на трасето и пр. Очакваме и одобрението на община Бобов Дол за терените, върху които ще строим помпената станция. Имаме точка за присъединяване към Булгартрансгаз. Срокът за старт на проекта е до месец, а за завършването му – до началото на 2022г. Финансирането отново е собствено и е по възможностите ни. В малко по-далечна перспектива, в рамките на година, очакваме да е готов и проектът ни за фотоволтаичен парк за 100 МВ на територията на община Дупница – там отново изчакваме общинско одобрени за подробния устройствен план на терен от 1220 дка, допълни изп. директор на ТЕЦ Бобов Дол.

Той поясни още, че в централата вече работят и по-най-иновативния, дългосрочен и финансоемък проект за използване на водорода като гориво. Този проект, според него, най-много се доближава до изискванията за европейско финансиране съгласно Европейския план за възстановяване и развитие. Заданието е поставено на световноизвестна компания. Уточнени са параметрите и мощността на електролизерите за производство на водород и горивните инсталации, които  ще  работят с гориво 50:50 водород и метан. Изграждането на въпросните мощности се очаква да отнеме поне 5 или 6 години. Категорично обаче се запазва предмета на дейност на ТЕЦ Бобов Дол – производство на електроенергия.

Пенка ПАРАШКЕВОВА

Leave a Reply