Tyxo.bg counter
четвъртък , 11 август 2022

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННИТЕ МЕРКИ ОЧАКВАТ ОВЦЕВЪДИТЕ

По-добра 2019-а година за сектора очакват в Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), съобщи председателят й проф. Иван Станков. Създадохме групи на производители, които вече подадоха проектните си предложения по мярката за инвестиции 4.2 от Програмата за развитие на селските райони и очакваме те да бъдат одобрени. По този начин даваме възможност за затваряне на цикъла на производство в овцевъдните и козевъдните ферми чрез инвестиции в хладилна техника, мини мандри, кланични пунктове. Предимството на групите производители е, че на практика те функционират като кооперативите – с индивидуални ферми, но с  обща администрация, счетоводство, юридически отдел. По този начин фермерите се освобождават от несвойствените си ангажименти – следене на срокове и администриране  – а се концентрират върху отглеждането на животните.  Очакваме и останалите мерки – организиране на обучения, посещения на овцеферми в други страни и пр. Друг съществен старт, който очакваме в сектора през 2019-а, основно с асоциацията по млечно овцевъдство, е създаването на център за изпитване на породите по потомство и за оценка на развъдната стойност. Базата ще бъде в Павликени и в нея ще се получава замразен семенен материал от качествени разплодници, с който овцевъдите ще могат да подобряват стадата си. Положихме много усилия, предстои и още работа, за да я направим функционална, каза още проф. Станков.

Много работа с работните групи в министерството и завършена позиция по отношение  на  Общата селскостопанска политика след 2020 отчитат още в НОКА. Очакванията им са средствата за България да останат същите, въпреки предвижданото първоначално намаление на бюджета за земеделие в ЕС заради Брекзит. В бранша ще разчитат много и на обвързаната подкрепа, която бе разработена именно по време на служебния министерски мандат на проф. Станков, и чрез която се дава възможност за субсидиране и на отраслите животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство.

Пенка ПАРАШКЕВОВА

Leave a Reply