Tyxo.bg counter
четвъртък , 17 юни 2021

 НОВО ДГС В ЮГОИЗТОЧНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Държавно горско стопанство Кипилово e създадeно през месец  юни в Югоизточното държавно предприятие Сливен. Негов шеф е досегашният директор на ДГС Котел – инж. Цветан Стоев.

Новото поделение е отделено  от територията на котелското горско стопанство –  каза той.–  Територията му е 10 172 ха, отделени от горските площи на ДГС Котел. Насажденията тук са предимно  букови. По тази причина нямаме  проблеми със съхненето на дървесината,  характерно за иглолистните култури. На територията на ДГС Кипилово има 2 ловни сдружения, като основният дивеч, за който се грижат ловците, са дивата свиня и сърните. Все още нямаме точна статистика за дивечовите популации и резултатите от таксациите, тъй като досега стопанството и ловните му участъци бяха в котелското териториално поделение. Като цяло обаче дивечовите популации се увеличават. Мерките срещу Африканската чума по свинете се изпълняват стриктно от ловците – увери инж. Стоев.  –  Нямаме индикации за наличие на болни животни на нашата територия. Тревогата обаче остава, което ни прави по-бдителни. За момента нямаме конкретни инструкции за спиране на подхранването или предвиждане на допълнителни мерки за ограничаване на популацията на дивата свиня. По принцип лятото не е и сезон, в който се подхранва, тъй като храната е на полето – достъпна за животните. Засега няма интерес от страна на ловците  към индивидуален лов на прасета. И макар емоциите в момента да са по-скоро морски, убеден съм, че ловците вече са на бойна нога за откриването на новия ловен сезон. И тук, както и във всяка ловна общност, то си е най-значимото събитие в ловния календар, при все че същинският лов е едрият. Имаме готовност и по отношение на АЧС превенцията, и по отношение на безопасен лов. Минерализованите ивици и лесокултурните мероприятия  с цел пожарна безопасност вече са направени. Остава да си пожелаем лято без пожари, успешен старт на ловния сезон и наслука!

Горка СТЕФАНОВА

Leave a Reply