Tyxo.bg counter
неделя , 29 ноември 2020

НИСКАТА ЦЕНА ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НЕВИНАГИ ДАВА ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ

Арх. Банко Банов е категоричен оптимист по отношение на перспективите пред архитектурната мисъл, или поне когато става дума за Стара Загора. Градът се развива и ще продължава да се развива. И понеже се строят непрекъснато нови сгради, предимно жилищни, и по-малко производствени, бъдещето е в професията на архитекта. Според него, архитектурата също се развива и дава все по-нови и оригинални решения. Място за творчество винаги има и то е напълно приложимо в градска среда. При това, смята още арх. Банов, в Стара Загора също не са рядкост оригиналните архитектурни визии, чиито автори аплодира и самата гилдия. Тези решения ще окажат силно положително влияние на градовете, отбелязва още той. Също както и градското вертикално озеленяване, което тепърва ще се развива, при все че сериозно оскъпява инвестициите. Не по-малко внимание следва да се обърне и на старите сгради, представляващи културни недвижими ценности. За тяхното запазване държавата трябва да приложи стимули, като намаляване на данъци, санкции за собствениците, които умишлено не ги поддържат в автентичния им вид, защо не дори да заимстваме от френското законодателство, което позволява отнемане на собствеността, при невъзможност да се осигури опазването на сградите.

Представил съм своите бележки при обществените обсъждания и считам, че за мащабни градски преустройства, конкурсното начало е задължително, понеже невинаги най-ниската цена при обществените поръчки ще даде високи и значими резултати за цялото общество, каза арх. Банов за архитектурните задания за централната градска част. Според него, законът не е изчистил всички възможни хипотези за конфликтите на интереси. Колкото до битието на самия архитект той смята, че образованието у нас все още е оскъдно. Така че на младите специалисти се налага да приложат много знания, умения, а понякога и средства, за да постигнат едно подобаващо начало в трудната професионална кариера на архитекта.

Георги ГЕОРГИЕВ

Leave a Reply