Tyxo.bg counter
събота , 4 декември 2021

НЕ МОЖЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДА ИМА САМО ДЕМАГОГИЯ

Като не лоша  определи идеята за нов здравноосигурителен модел директорът на медицински център Света Анна д-р Стефан Шишков. Според него цялостна промяна трябва да настъпи в отдела болнична помощ.

-Нека  да се разделят осигуровките на групи с отделни допълнителни здравноосигурителни фондове, които да покриват необходимите консумативи и материали, но и да се включат лекарският и сестринският труд. А една или няколко да са здравните каси у нас, ще покаже пазарът. Но и в здравеопазването трябва да има конкуренция. Тя ако не роди картел, би трябвало да роди качество. Повече следва да се мисли в насоката за пълното покриване на здравната услуга. Ако пациентът се е осигурил достойно, било то и чрез допълнителни здравноосигурителни фондове, е редно той да получи пълния пакет на услугата, без  да дофинансира дейността.      Говорейки на темата здравна реформа, д-р Стефан Шишков  каза още, че етапът от нея, засягащ доболничната помощ, може само да бъде усъвършенстван. Остава неуредена чaстта специализирана помощ. Остава и липсата на смелост, на което и да е било правителство да въведе качествена здравна карта, която да покаже  необходимостта  от специалисти и правилното разпределение на средствата в доболничната специализирана помощ. Ако излезлите изцяло в доболничната помощ специалисти наситят пазара, то работещите в болниците да нямат право да сключват договор с касата в частния си кабинет. Лекарите ще се разпределят в населеното място според броя на пациентите и честотата на заболяванията. Останалите, щом са такива големи имена в областта си, ще работят само на частно или с допълнителни здравноосигурителни фондове. Липсва  ли контрол, цели ли се само ваденето на средства, няма как да има качество. Нагледали сме се на редица правителствени програми, в които за всичко друго са изписани тонове мастило, а на здравеопазването са отделени едва  два реда.

Генади СПАСОВ

Leave a Reply