Tyxo.bg counter
събота , 4 декември 2021

НАУКАТА В ПОДКРЕПА НА МАРИЦА-ИЗТОК

 

Бъдещето на комплекса Марица-изток в светлината на новите възможности, които предлагат науката и технологиите, обсъждаха изп. директор на Мини Марица-изток ЕАД Андон Андонов, ректорите на Минно-геоложкия и Техническия университети – проф. д-р Ивайло Копрев и проф. дн инж. Иван Кралов, деканът на Енергомашиностроителния факултет на ТУ проф. д-р инж. Тотьо Тотев и проф. Георги Тодоров, зам.-декан по научно-изследователската дейност и международна интеграция на ТУ- София.

Акцент в проведените разговори бе проект за удължаването на живота на комплекса, който има подкрепата на най-високо ниво в държавата и трябва да бъде включен в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Учените подчертаха, че стремежът им е създаването на интелигентна конструкция, която да издържи на всички европейски изисквания за въглеродна неутралност. За целта е стартирано проучване на възможностите за улавяне, транспортиране, съхранение и утилизация на СО2 на територията на страната. Дискусията продължи и на среща с изп. директор на ТЕЦ Марица-изток2 ЕАД Живко Динчев.

Н

Leave a Reply