Tyxo.bg counter
понеделник , 17 май 2021

НАКРАТКО

 

Две мъртви диви прасета са открити на територията на Държавно ловно стопанство –Тервел, като при първото е потвърдено заболяването АЧС. Определени са инфектирана и буферна зона. В първата влизат всички населени места от община Тервел, няколко от община Добричка и няколко от съседната Силистренска област. Мерките за биосигурност са стриктни.

Държавният бюджет ще отпуска средно по 48 млн. лв. годишно за различни мерки, свързани с предотвратяване и ликвидиране на болестите по животните, според проекта за

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите. Тригодишният й бюджет се оценява на 144,733 млн. лв. Програмата обхваща дейности по 34 основни заболявания в животновъдството, рибното стопанство и домашните любимци.

Уреждането на поземлените отношения ( проектозакона за поземлените отношения) се отлага за 31 декември, решиха депутатите. Агроминистерството излезе с мотивите, че е нужно да се разшири обхвата на законопроекта, така че в него да се регламентират всички въпроси по отношение на собствеността върху земеделската земя, арендните отношения и опазването на селскостопанското имущество.

Н

 

 

Leave a Reply