Tyxo.bg counter
събота , 4 декември 2021

МОЖЕМ ЛИ ДА ЗАПАЗИМ КЛЮЧОВАТА РОЛЯ НА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2

Обявените планове на БЕХ за спасяване на комплекса Марица – изток са нереалистични, губят време и ще причинят необратими щети на българската енергетика, категоричен е председателят на  Българския енергиен и минен форум (БЕМФ) Иван Хиновски. Забавянето на реформите в енергетиката и практическото блокиране на българското предложение на механизма за капацитети с искането за незабавна либерализация на пазара на електроенергия вкара в задънена улица проблемите в комплекса Марица – изток и енергетиката. В момента отрасъла има малко полезни ходове и много къс период от време за реагиране!

Според БЕМФ предлаганите до момента решения за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и газификацията на лигнитни въглища са проекти без направени оценки на технико-икономическата целесъобразност и възможности за финансиране и очевидно невъзможни за реализация в краткосрочен план. Според БЕМФ далеч по по-достъпни като инвестиции, ефективност и време за реализация са изграждането на заместващи парогазови модули или приложение на водо-въглищни горива (ВВГ) и тяхното изгаряне в съществуващите енергийни котли в комплекса.

ВВГ-инсталации работят в Австралия, Канада, Китай, Италия, Япония Швеция, Русия и в САЩ, се казва още в становището на БЕМФ . От 2009г. и в България започна да се прилага чуждия опит в производството на иновативното ВВГ, вече сертифицирано и патентовано. Проведените опити с изгарянето му дават основание да му се даде названието Зелен мазут предвид ниските нива на вредните емисии. ВВГ е по-евтин от нефта и природния газ, не се нуждае от предварително подгряване, при самостоятелно изгаряне, съдържанието на СО2 е под 10 ppm, може да се произвежда във всеки ТЕЦ, може да се внедри преди 2025г. ВВГ може да се разглежда като свързваща технология на чисти въглища за преоборудване на съществуващи конвенционални котли, работещи с изкопаеми горива, която е предшественик на водородната икономика на бъдещето.

Убедени сме, че следвайки добрите практики и успешните реформаторски действия на други страни в ЕС с въглищни централи, като минимум до 2025 година ТЕЦ Марица изток-2 може да се превърне в един високотехнологичен енергиен комплекс, който може да запази ключовата си роля в българската енергетика. Българското общество трябва да знае и цялата истина, а тя е, че ЕК очаква от България заявяване на точните дати за спиране на изгарянето на въглища в ТЕЦ и едва след това могат да започнат преговори за финансиране на модернизационните проекти в тези централи. Становището на БЕМФ е, че всички планирани инициативи за преход и реформи в комплекса Марица изток трябва предварително да бъдат обсъдени с ЕК с оглед съвместимостта им с мерките от плановете за справедлив преход и осигуряване на необходимия финансов ресурс. Това е единствения начин за запазване на енергийното бъдеще на комплекса.

Н

Leave a Reply