Tyxo.bg counter
понеделник , 17 май 2021

МИНИТЕ С РЕКОРДЕН ДОБИВ

  

Първият месец на 2019 г. Мини Марица-изток ЕАД приключи с рекорден добив на въглища за януари от създаването дружеството досега. С реализираните 3 427 789 тона през януари са изпълнени заявките на консуматорите и е гарантирана сигурността на енергийната система на страната с ритмичното подаване на въглища. Постижението е със 106 789 тона повече от досегашния рекорд, реализиран през януари 2015 година в размер на 3 321 000 тона. Изпълнението на откривните работи за януари е  102 %, бизнес планът е преизпълнен със 134 250 м3 земна маса. Разкрити, натоварени и транспортирани са 7 524 250 м3 земна маса. През 2019 година бизнес планът на дружеството предвижда добив на въглища от 27 500 000 тона и разкриването, транспортирането и насипването на 95 000 000 кубически метра земна маса.

Н

Leave a Reply