Tyxo.bg counter
четвъртък , 16 септември 2021

МЕРКИ ЗА ПСИХИАТРИЧНАТА ПОМОЩ

Двоен празник – Деня на психичното здраве и  Деня на българския лекар –  отбелязаха в старозагорския Център по психично здраве – с делничните  си обеми от работа. По отношение на статистиките на СЗО за психиатричната помощ, управителят на центъра д-р Пенчо Гюрковски смята, че конкретно в област Стара Загора тя е напълно достъпна.

-В областта няма недостиг на психиатри, коментира той. Има необходимите психиатрични амбулатории за извънболнична помощ, а лечебните заведения за болнична помощ са 4 – в Казанлък, Раднево и два в Стара Загора – областният Център по психично здраве и отделението в УМБАЛ-проф.Киркович. В нашия център функционира и поликлиничен сектор, достъпен за пациентите. Смятам, че и личните лекари са напълно в компетенциите и правомощията си и навременно насочват към специалист всеки действително нуждаещ се пациент. Тенденцията в световен мащаб е към повишение на тревожните състояния (неврозите) с изява – абнормна тревожност, създаваща личностов дискомфорт, която може да засегне в различна степен работоспособността на човека. От тях с най-голяма честота е паническото разстройство – протичащо с паник-атака  (например, сърцебиене, задух или болка в сърдечната област, наподобяваща инфаркт), съпроводена с чувство за витална застрашеност, отбеляза още д-р Гюрковски.

По отношение на критиките на Европейската психиатрична асоциация за фрагментираност на психиатричната помощ в България д-р Гюрковски коментира, че у нас вече е създадена Национална стратегия за реформа в областта на психиатрична помощ 2020-2030. От нея той цитира няколко сфери, за които действително са  необходими мерки – дневни центрове, психосоциална рехабилитация и най-вече детска психиатрия, която понастоящем е представена само в 3 български града. Освен акцентираните проблеми, за които ще се търсят решения на национално ниво, според д-р Гюрковски, е необходимо и подобряване на финансирането в областта на здравеопазването. А всичко това се очаква да донесе позитиви и за психиатричната помощ в България.

Поля ИВАНОВА

 

 

Leave a Reply