Tyxo.bg counter
четвъртък , 17 юни 2021

ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ В  ПЕТО ОУ МИТЬО СТАНЕВ

Педагогическият колектив  на Пето основно училище Митьо Станев, Стара Загора е подготвен за новите предизвикателства на учебната 2019 – 2020г. Директорът Цонка Николова сподели, че план-приемът дори е преизпълнен. На въпроса ми на какво се дължи този интерес, тя скромно заяви, че има много деца в квартала. Но едва ли е само това? Училището е със статут Иновативно училище от 2018г. Преподавателките Росица Атанасова и  Стела Димитрова  се работили  с две паралелки второкласници  по проект Класна стая по английски език. Продължителността му е 3 години. Идеята е, че качеството на обучение по английски език  се постига чрез промяна на учебната среда и нова култура на учене. Г-жа Атанасова с невероятна енергия и вдъхновение разказа за предимствата на проекта. Работата е насочена към формиране  на 4К умения, които децата от 21 в. трябва да придобият наред с изучаване на всички учебни предмети. Това са : колаборация, комуникация, критическо мислене и креативност. Тези умения помагат  да се усъвършенства изучаването на английския  език. В проекта са реализирани по няколко начина: промяна на работната среда, използване на нови технологии / таблети, компютри/ , електронни учебни приложения, нови методи на преподаване и оценяване. Промяната започва от класната стая – с различни работни пространства, с нагледни опори, с интерактивна дъска и др. Формира се подкрепяща  образователна среда, в която децата си сътрудничат, общуват и използват електронното учебно съдържание. Ефективно се съчетават  индивидуалният подход с груповата работа и се проследява развитието на всяко дете. Реализира се идеята Учене чрез правене. Децата сами си организират електронно портфолио. Те се учат не само да създават свои дигитални продукти, но и да ги презентират. Въвеждат се нови методи на оценяване – самооценяване на учениците чрез формиращо и автентично оценяване. Целта е да се акцентира не върху грешките, а върху напредъка на ученика и така стимулирането става естествено и плавно. Електронната работна тетрадка прави обучението по-забавно, а контролът и корекциите на учителя са своевременни. Резултатът от работата по проекта най-добре се отразява в крайните резултати – венецът е  участието в международната олимпиада па английски език Hippo 2019 и финалист на световното в Италия. Според Росица Атанасова най- радостното е отличното усвояване на учебното съдържание от всички деца в експерименталните класове. Дейността по проекта ще се разгърне и  през 2019 – 2020 учебна година. Учителката обучава и свои колеги, защото е вдъхновена и уверена, че това е пътят към създаване на европейски тип училище, към преодоляване на скуката от монотонността в традиционния процес на обучение.

Юлия РАЙКОВА

Leave a Reply