Tyxo.bg counter
четвъртък , 11 август 2022

ИНДИКАЦИИ ЗА РЕВИЗИЯ НА 3ЕЛЕНАТА СДЕЛКА

Според изп. директор на Българската минно – геоложка камара доц, д-р Иван Митев темата за съдбата на въглищните ни централи никога не е слизал от дневния ред на правителство и на всички свързани с бранша институции.

-Прави се всичко възможно въглищните ни централи да бъдат спасени, най-малко защото  са с 40 -60% дял в произвежданата у нас електроенергия, коментира той. Затворим ли ги, губим  устойчивост на енергийния баланс. Няма и откъде да си закупим недостигащата еленергия, предвид наличните мощности на Балканите.  А дори и днес да започнем да строим нова енергийна мощност, финализирането й ще отнеме поне 10 години.

В действителност т.нар. зелена сделка на Европа не предвижда директно закриване  на въглищни централи, обяснява още доц. Митев. Условието за функционирането им е те да имат 95 % намаление на въглеродните емисии спрямо тези, регистрирани през 1990-а – нещо, което в България сме постигнали. Второто изискване, за да работят топлоцентралите, е да са си платили квотите за въглероден диоксид. Предвиждаше се тяхната цена целенасочено да расте и да доведе до минимизиране на емисиите – фактическата причина, която застрашава българските тецове. Според действащите в Общността нормативи държавите членки категорично нямат право на директна намеса или дотации на въглищните си централи. Нещо повече – всеки лев, който не е по процедура на общността, се тълкува като държавна помощ. Свободата на действие тук се свежда до провеждане на оптимизации и инвестиционни програми за повишаване на ефективността на целия процес в съответните минни и горивни предприятия – от добива до произведената електроенергия , пояснява още директорът на БМГК. Според него  световната рецесия вследствие на коронавирус пандемията със сигурност ще доведе до промяна в някои от параметрите на зелената сделка. На първо място поради почти парализираните доставки на стоки и суровини в целия европейски континент заради затворените държавни граници и транспорт, които само подсказаха възможните мащаби на икономическите последствия.  Още по-сериозен европейски „глас“ в защита на въглищата са обявените вече два  проекта с мащабно финансиране, насочени към природен ресурс въглища.

-Първият от тях е за проучване на геоложки формирования, в които да може да се съхранява и пречиства въглероден диоксид, съобщи доц. Митев. Вторият проект е свързан с неговата преработка и транспорт. Т.е. Европа също няма 100% алтернатива за въглищата и търси начин за тяхното зелено оползотворяване.

Пенка ПАРАШКЕВОВА

Leave a Reply