Tyxo.bg counter
четвъртък , 11 август 2022

ИЗТИЧАЩИ ПРЕЗ ЯНУАРИ СРОКОВЕ

На 7 януари изтече срока на получаващите директни плащания да подадат възражения срещу непопадането на конкретни парцели в специализирания слой Площи, допустими за подпомагане за Кампания 2018.

До 18 януари удължават срока за подаване на заявление за плащане на кандидатите по мярка 14 Хуманно отношение към животните.  Допълнителна информация в областните дирекции на ДФЗ.

Декларации и документи за минимални добиви и реализация на продукцията се подават до края на януари в ДФЗ по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, и за зеленчуци – оранжерийно производство.

На 15-ти януари приключва срокът, в който пчеларите подават заявления по de minimis в ДФЗ. Бюджетът на помощта е 3,5 млн. лв. Ставката за едно пчелно семейство ще бъде определена след приемането на всички заявления. До 18 януари е приемът за финансовата 2019 г. по мерките от Национална програма по пчеларство (НПП) – борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и за закупуване на кошери, пчелни семейства и майки. Предвижда се също помощ за закупуването на дребен пчеларски инвентар и за подвижно пчеларство.

От 28 януари до 8 февруари тече първия прием по мярка Преструктуриране и конверсия на лозя по новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

За всички земеделски стопани, които не работят във фирми, срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите им през 2018 г. е от 10 януари до 30 април. На деклариране подлежат и получените през календарната година субсидии. За ранно подаване на документите и плащане на дължимия данък в срок до 31 януари се полага 5% отстъпка.

До 16 януари продължава общественото обсъждане на новия проект на Законa за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи. Той предвижда редица промени, свързани с доброволна комасация, правно уреждане на белите петна, средно рентно плащане, ограничаване на продължителността на договорите за ползване на земеделски земи и др.

Н

Leave a Reply