Tyxo.bg counter
вторник , 2 юни 2020

ЗАЩО ПЛАЩАМЕ ЕМИСИИ, СЛЕД КАТО СМЕ ПОСТИГНАЛИ ВЪГЛЕРОДЕН НЕУТРАЛИТЕТ?

Проф. инж. Иван Марков, пред Наблюдател

Има ли решение националният проблем със затварянето на въглищните централи?

-Зеленият  пакт на ЕС изисква емисиите до 2030 г . да се редуцират наполовина, а до 50-а да се постигне въглероден неутралитет. В България далеч преди 2030г и двете изисквания са изпълнени.  Постигнали сме двойно редуциране на емисиите спрямо базовата 1990-а – отчасти и защото промишлеността ни не работи, но в крайна сметка – факт. По данни на НСИ за последните няколко години България емитира около 50 млн. т въглероден диоксид годишно. В същото време зеленият ни ресурс– зелени системи, гори, ниви – е в състояние да абсорбира над 100 млн. т. въглеродни емисии. Т.е. постигнали сме и целта за 2050г. На тази основа нашето държавно ръководство би следвало да постави въпроса на съответните органи в Европа и съответно да не плащаме санкции за централи и за емисии. Вярно е, не влизаме в гласуваните преди 2 години референтни рамки. Но те се поставят с цел, за да се постигнат съответни екологични параметри до 2030-а и 2050-а. А след като вече сме ги постигнали, трябва ли безпричинно да плащаме тези огромни суми за нищо?

Възможно ли е при очакваната световна рецесия, ЕС да смекчи екологичните си изисквания?

-Трудно е за прогнозиране. Въпросите са много повече от отговорите и на голяма част от въпросите няма отговори. Самите автори на зеления пакт са написали, че ако извън Европа екологичната активност не е равностойна на тази в ЕС, климатичният ефект няма да се осъществи. Редно е темата за екологията да се преосмисли в глобален план.  Моето лично мнение е, че напротив, тъкмо спирането на въглищните централи ще доведе до екологична катастрофа. Защото така или иначе произвежданата от тях енергия трябва да се замени с нещо. България, а и Европа нямат много ресурси. Природният газ не е сигурен като доставка и като цена. Освен това той ще намали въглеродните, но ще увеличи азотните емисии. Ако си купуваме еленергия – то това ще е от Турция, а тя самата я произвежда от въглищни централи. Няма и цялостна оценка на въздействието от едно бъдещо евентуално спиране на лигнитните тецове. Правил съм изчисления за параметрите на комплекса Марица- изток. Годишният добив на въглища там се равнява на 13 млн. куб. м. дъбов материал. Което значи да обезлесим България с всички последствия – по-малко води, повече свлачища. Как ще бъдат рекултивирани и големите открити пространства около Марица -изток? А огромните й съоръжения? Нужни са поне 20 г, за да бъдат изчистени, следва техническа и биологична рекултивация. Какъв точно екологичен проблем решаваме? Още повече въздуха в района на София и Пловдив е далеч по-замърсен от този в района на Марица изток.

Хибридните централи?

-ВЕИ централите са факт. Но вижте в онлайн платформата на ЕСО колко време работят соларите. Ами ако няма слънце или вятър? ВЕИ централите са скъпо нещо – те са лукс. Проф. Тодориев беше правил разработка за комбинирането на газ и въглища в ТЕЦ Бобовдол. Оказа се обаче, че газта е с много малко участие, колкото да поддържа равномерността на горенето.  ТЕЦ Варна още преди 40 г. можеше да работи с 3 от блоковете си на природен газ. Не случи тогава обаче, както и сега, тъй като няма такъв мощен консуматор на парата, та да има инсталацията в крайна сметка добро кпд.

Трябва ли държавата да има повече свобода?

-Че за какво иначе да я имаме тази държава. Тя не е имагинерно понятие.  Тя трябва да фокусира общите усилия и интереси. В случая – да си направи съответните баланси и да каже – примерно: Не ни трябват въглищни централи – ще живеем с 50% по-малко еленергия. От социална, от икономическа, от екологична и от енергийна гледна точка затварянето на тец е неразумно решение. И се надявам, че няма да се случи.

Пенка ПАРАШКЕВОВА

Leave a Reply