Tyxo.bg counter
четвъртък , 24 септември 2020

ЕНДОСКОПСКА ИЛИ КОНВЕНЦИОНАЛНА ХИРУРГИЯ НА СРЕДНОТО УХО

Доц. д-р  Петър Руев, завеждащ УНГ отделението в МБАЛ Тракия:

Съвременното бурно развитие на ендоскопската, или т.нар, „безкръвна“ хирургия стартира именно от УНГ специалността със създадения от Харолд Хопкинс ендоскоп за проникване в носа и околоносните кухини. Предшественик на ендоскопите са оперативните микроскопи, които датират от 50-те години на миналия век. Съчетанието на ендоскопи и камери с висока разделителна способност в наши дни вече дават възможност за пълно „изнасяне“ на операцията – като върху телевизионен екран, прониквайки с минимално инвазивни и минимално травматизиращи инструменти до съответните анатомични региони. Съвременните широкоъгълни ендоскопи достигат до ъгъл 90-120 градуса, позволявайки по този начин наблюдение в детайли и с широк зрителен обхват. Резултат на световното развитие на технологиите и медицината е и  т.нар. пиезохирургия, използваща апарати с много високочестотни трептения, благодарение на които с изключително голяма прецизност могат да бъдат премахвани патологично променени тъкани. Това са основните предпоставки за навлизането на ендоскопската хирургия с нейните безспорни предимства – многократно по-прецизна и атравматична хирургия със засягане и премахване на далеч по-малко тъкани и с много по-кратък възстановителен период.

За разлика от ендоскопската хирургия на носа, която вече е с масово приложение, ендоскопски операции на средно ухо се прилагат от около 10-15 години в света. В МБАЛ „Тракия“ Стара Загора се прилага от няколко години. Ние я прилагаме само при определени медицински индикации, например при заболявания на средното ухо разпространени около тъпанчевата кухина. Ендоскопско проникване на този етап е възможно през външния слухов проход и  тъпанчевата кухина до вътрешния слухов проход. При силно разпространен процес, обхващащ мастоида ( задната част на средното ухо) следва да се прибегне до конвенционална отохирургия. При напреднал  холестеатом на средното ухо например, този вид хирургия не е подходяща. В България, за съжаление, заболяванията на средното ухо се пренебрегват, поради често отсъствие на болка. Началното намаление на слуха или дори отделянето на гной са достатъчно „пренебрежими“ симптоми на възпалителните заболявания на средното ухо и на холестеатома например. При напреднал стадий на тези заболявания ендоскопската хирургия е вече неприложима. Тъкмо за това съвременните модерни центрове по отохирургия трябва да са в състояние да прилагат едновременно и двата метода – ендоскопска и конвенционална отохирургия с обучение и в двата метода на специализанти по УНГ болести и с необходимата апаратура. Единствено използвайки предимствата и на двата вида отохирургия могат да се постигнат  максимални резултати и добро лечение.

Leave a Reply