Tyxo.bg counter
четвъртък , 17 юни 2021

ГОТОВНОСТ ЗА НОВИЯ СЕЗОН В БУРГАС

В Държавното горско стопанство Бургас увредената дървесина вследствие на пожари, съхнене, гъбни заболявания, корояди и други е изцяло усвоена и реализирана – съобщи директорът на стопанството инж. Кирил Петков.–  Напълно готови сме и за пожароопасния период. Предвидените за поддържане минерализовани ивици са престъргани, противопожарните депа и табели са оборудвани и подновени. Очакват се обобщените резултати от пролетната таксация. На територията на ТП ДГС Бургас действат две ловни сдружения – СЛР Лебед-Бургас и СЛР Аполония 2001 -Созопол. Всички ловци са запознати с предписанията на Министерството по земеделие и Агенцията по храните относно превенцията на Африканската чума по свинете (АЧС). Това дава възможност индивидуалният лов на дива свиня да се осъществява без ограничения. Такива разрешителни се издават. Всички мерки и предписания за борба срещу АЧС се следят и изпълняват от ловците, лесовъдите и ветеринарните власти.

Ловният сезон ще бъде открит втората събота на август – съобщи инж. Петков. – Предстои припомняне на мерките за безопасност при боравене с ловно оръжие, на тези за превенция на АЧС и пр.

Поля ИВАНОВА

Leave a Reply