Tyxo.bg counter
петък , 30 октомври 2020

ГОРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СА ДОБЪР СТОПАНИН

Инж. Михаил Михайлов, зам. -директор на ЮИДП, пред Наблюдател

Попречи ли Covid 19 на работата в ЮИДП?

Първото полугодие премина под знака на социалните ограничения, породени от пандемията Коронавирус. Мерките повлияха на ритъма в пласирането на дървесината и наложиха отмяна на много планирани мероприятия по повод Седмицата на гората. Административното обслужване се извършваше при строго спазване на всички противоепидемични мерки, а работата на терен продължи въпреки затрудненията. Едно от текущите мероприятия, които  не търпят отлагане и се извършват в момента от всяко едно стопанство, са противопожарните дейности. В ход е довършването на планираната противопожарна подготовка като минерализовани ивици, лесокултурни и бариерни прегради. В тази връзка е необходимо да отбележим, че в голямата си част пожарите са предизвикани от небрежни човешки действия, затова е добре гражданите да бъдат внимателни и да не допускат възникването им.

Наред с пандемията горският сектор пострада и от АЧС?

Дейността, която пострада не само от настоящата Covid пандемия, а и от Африканската чума по свинете, е ловностопанската дейност. Ограниченията за пътуване на чуждите туристи и ловци силно намали приходите от международния ловен туризъм.  Стриктните мерки, които бяха наложени от земеделското министерство на горските структури като индивидуален отстрел, претърсвания, улов в капани, дезинфекция, биосигурност, доведоха до намаляване на случаите на АЧС на територията на държавното предприятие.

Дърводобивът бе силно затруднен през последните месеци поради намалена реализация, вследствие ограничения достъп до границите. Засега дейността се възстановява, но като цяло за първото полугодие е изпълнен едва 80% от плана.

Трансформират ли се горите заради климатичните промени?

Горите в България увеличават площите си, противно на общоприетото мнение. Горските предприятия са добър стопанин на държавните гори. Леката промяната на климата – като засушаване и повишаване на средните летни температури през последните години влияе донякъде неблагоприятно на Белия и Черния бор в югоизточна България, тъй като тези територии не съвпадат с естествените им месторастения.

Готови ли сме за новия ловен сезон?

Предстоящият ловен сезон ще бъде открит, вероятно с условие да бъдат съобразени мерките за безопасно социално общуване. Провеждат се инструктажи за безопасен лов. Основните акценти вероятно ще бъдат продиктувани от критериите за безопасност за коронавирусната епидемия и Африканската чума по свинете.

Горка СТЕФАНОВА

 

 

Leave a Reply