Tyxo.bg counter
неделя , 24 октомври 2021

ГОРАТА Е ЗДРАВЕ

Това е тазгодишния слоган на СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА, която за втора поредна година ще протече в условията на социална изолация поради пандемията от Kоронавирус. И тази година Регионална дирекция по горите – Стара Загора (РДГ) отбелязва професионалния си празник без масови обществени прояви. Директорът й инж. Петър Заяков разпространи до медиите отчет за дейността на РДГ и за състоянието на горите в областта. По отношение на горското законодателство у нас от контролиращата институция осведомяват за 14 действащи наредби и за 2 неприети – Наредба за определяне на обезщетенията за екосистемни ползи и редът за изплащането им и Наредба за определяне обезщетенията за вреди/ щети върху горски територии, горски пътища и съоръжения.

РГД – Стара Загора отговаря за горите в 11 общини в Стара планина, Средна гора, Сакар, Подбалкан и Тракия. Общо залесената площ възлиза на 163 840 Ха – 23% иглолистни, 21% широколистни високостъблени, 44% издънкови и 12% нискостъблени гори. Държавните горски територии са 86%, общинските – 5% и частните – 8%. Средният годишен прираст за региона е 526 969 куб.м., общият запас 27 914 233 куб.м (при 26 349 864 куб.м. през 2016г.). Добитата дървесина от държавните гори  през  2020г. е 202 453 куб.м. при план – 263 830 куб.м. Залесените площи през м.г. са 828 дка 48% с иглолистни и 52% с широколистни дървесни видове. Попълнени са 458 дка, отгледани – 5 031 дка горски култури. Произведените фиданки са 956 900 бр. За 2021 г освободените площи в началото на годината са 1184 дка, залесените тази пролет са 650 дка, за есенно залесяване са 174 дка.

Дивечовите популации в обхвата на РДГ Стара Загора според пролетна таксация‘ 2020 нарастват при благороден елен, сърна, фазан, мечка, чакал и лисица. Намаление се отчита при дивата свиня, заека, яребицата, кеклика и вълка. Регистрираните трофеи са 88 – 14 за благороден елен, 46 за сърна, 26 за дива свиня и 2 за муфлон.

По отношение санитарното състояние на горите – съхнене по иглолистните през 2020г е отчетено върху 7 766 дка. от борова процесионка са засегнати 12 365 дка, от корояди – 251 дка. Изведените санитарни и принудителни сечи са 7 747 дка. Възникналите пожари през м.г. са 26, опожарената площ е 7 288, от които 805 дка върхови пожари.

При опазване на горските територии от служители на РДГ Стара Загора са съставени 205 констативни протокола, разкритите нарушения са 668. От влезлите в сила наказателни постановления – 328 на брой, събираемостта е 24.7%. от влезли в сила глоби за 23 560 лв., събираемостта е 19.5%.

Leave a Reply