Tyxo.bg counter
четвъртък , 11 август 2022

В ПГТТМ  СЪЗДАВАТ АВТОМОБИЛА НА БЪДЕЩЕТО

 

Д-р инж. Дечко Пейчинов – директор на Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт (ПГТТМ) Казанлък

Завърши ли успешно онлайн обучението в ПГТТМ? Трудно ли се провеждат матури онлайн?

От 13 март всички сме в дистанционна форма на обучение и така ще завърши учебната 2019-2020 година. Учителите бързо се адаптираха към извънредната обстановка и в рамките на 2-3 дни заедно с учениците се потопиха в различните електронни платформи за дистанционна форма на обучение. Това предизвикателство мотивира интереса на всички участници в обучението и електронните устройства, които до преди 2 месеца бяха пречка, сега станаха необходимо условие за ползотворен учебен процес. Държавните зрелостни и квалификационни изпити тази година ще протекат в условията на малко по-голяма дистанция на участниците и с използване на лични предпазни ср

едства, но формата на организация и провеждане се запазва.

С какви постижения се отличиха възпитаниците ви през тази година? Актуални ли са специалностите в ПГТТМ и имат ли учениците ви добра професионална реализация?

Приемът за пре

дстоящата учебна година ще бъде в специалности : Икономическа информатика; Автомобилна мехатроника; Електрообзавеждане на транспортна техника и Автотранспортна техника – всички с разширено изучаване на английски език. През настоящата учебна година нашите ученици представиха достойно гимназията на различни форуми, но обстановката в страната не позволи провеждането на Националните кръгове на състезанията. Извънредното положение подейства отрезвяващо както на хората, така и на бизнеса в цял свят. Много хора с професии и специалности останаха вкъщи. В тази критическа обстановка транспортната индустрия в различните й форми – от ремонт и профилактика на МПС, през логистика и мениджмънт – показа, че нашите ученици като бъдещи специалисти в сектор транспорт и мениджмънт нямат проблем с бъдещата си реализация.

Успяхте ли да завършите миналогодишния си проект – екоавтомобил?

Нашият идеен проект за екоавтомобил е към своя успешен финал и скоро ще представим официално пред всички футуристичната визия на автомобила. Освен това учителите от професионалната подготовка заедно с екип от ученици са ангажирани с изработване на друг автомобил, с който щяхме да участваме на Празника на розата тази година. Амбициите на учениците под ръководството на своите учители са всяка година да представяме по един нов автомобил.

Пенка ПАРАШКЕВОВА

Leave a Reply