Tyxo.bg counter
четвъртък , 17 юни 2021

В ОСНОВАТА НА ЛОВА Е ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА И ДИВЕЧА

    В сърцето на космическите Родопи на 60 км от Пловдив върху площ  от 3000 ха и надморска височина между 800 м и 1500 м се простира Ловно стопанство ЗАБЪРДО. Безспорно то е сред най-впечатляващите ни ловни дестинации, известни у нас и в чужбина.  Разполагат с 2 ловни бази за 12 души, сауна, зала за хранене. Предлагат традиционни, местни ястия с екологични продукти от стопанството.

Гордеем се с дивечовото си разнообразие –  коментира управителят на ЛС ЗАБЪРДО инж. Светлослав Кръстев – сам ловец и възпитаник на Лесотехническия университет. –От едрия дивеч, обитаващ страната ни, при нас се срещат дива свиня, благороден елен, сърна, муфлон, елен лопатар, дива коза. Дребният дивеч е представен от заек и гривяк, хищниците – от мечка, вълк, лисица, дива котка и бялка. Ловуваме основно на дива свиня, сърна, елен лопатар и муфлон. Пролетното преброяване на дивеча показва, че дивечовите популации са стабилни. Достигнати са допустимите запаси за всички видове, които ползваме. Полагаме сериозни грижи за дивеча – за да получаваш, трябва да даваш многократно повече.  Разселвали сме муфлони и елени от Чехия, Австрия и България, диви свине от други родопски стопанства, с цел опресняване на кръвта и опазване на генетичните заложби на родопската дива свиня. Полагаме ежедневни грижи за дивеча за обогатяване и разнообразяване на хранителната база, за осигуряване на спокойствие и ветеринарномедицинско обслужване, когато и където се налага. Ежегодно се засяват дивечови ниви и се извършва отстрел на хищници. Провеждат се наблюдения, както и превантивни охранителни мероприятия. Подхранването на дивеча с концентриран, груб и сочен фураж, е всекидневно – обяснява още инж. Кръстев.

По думите му АЧС превенцията в ЛС ЗАБЪРДО е на изключително ниво, защото популацията на дивата свиня тук е с висока численост и много добри трофейни заложби. Спазват се всички издадени мерки и предписания – яма за събиране и обезвреждане на страничните животински продукти, изследване на проби от отстреляните животни в референтна лаборатория, засилен отстрел на дивата свиня с цел намаляване плътността на популацията и намаляване на риска от разпространение на болестта.

Най-сериозното предизвикателство пред нас през идните месеци ще бъде да се опазим от разпространението на АЧС–  категоричен е управителят на стопанството. –Популярна ловна дестинация сме. Стопанството се посещава както от български, така и от испански, руски, италиански, американски, португалски и немски ловци. През изминалия сезон имаме отстреляни няколко глигана със златен медал и един елен лопатар с бронзов медал. За предстоящия сезон вече имаме няколко заявки от чуждестранни ловци за отстрел на глиган и елен лопатар. Имаме клиенти и за групов лов на дива свиня. Предлагаме също и конна езда, риболов и фотолов. За ловен сезон 2019-2020 пожелавам на всички български ловци успешен ловен сезон с много красиви емоции и незабравими преживявания! И нека не забравят, че в основата на ловния спорт стои опазването на природата и дивеча!

www.huntzabardo.bg, +359 88 855 1413

Пенка ПАРАШКЕВОВА

 

Leave a Reply