Tyxo.bg counter
неделя , 24 октомври 2021

ВСИЧКИ СМЕ ОТГОВОРНИ ЗА ГОРСКОТО НАСЛЕДСТВО

Инж. Станимир Сотиров, зам. – директор на Югоизточното държавно предприятие

Седмицата на гората през 2021?

Първата Седмица на гората в България се провежда през 1934г. от 15 до 22 Април. Замислена е през 1925г. като празник на залесяването – в два дни от годината през пролетта и есента, всеки възрастен да засади поне 5 дръвчета в определените от лесничействата места.

Тази година вече за втори път професионалната седмица протича по време на социална изолация, като мярка за предпазване от коронавирусната инфекция. Въпреки противоепидемичните мерки и променения ритъм на работа, в горските стопанства продължава изпълнението на планираните дейности. Залесителните мероприятия се извършват в срок. До края на годината в Старозагорски регион ще бъдат залесени 824 дка. ДГС Стара Загора допълнително ще залеси 533 дка по европейски проект, финансиран по програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Предвидените площи за залесяване в област Сливен са 1886дка.

АЧС – болната тема в горите, намаляла ли е популацията?

Борбата с Африканската чума по свинете е приоритет в ловните дейности за целия ЕС, тъй като последиците от заболяването касаят стопанствата и икономиките на страните, а ваксина за него не съществува. Поради болестта популациите от диви свине могат значително да намалеят – с над 50%  за държавните и ловностопански райони в обсега на ЮИДП.  Вече трета година се прилагат комплекс от мерки за ограничаване и ликвидиране разпространението на болестта и те действително дават резултат, тъй като напоследък се срещат единични случаи на заразени диви свине.

Иновациите в лесовъдството?

Един от основните принципи, от които се гради горската политика, е повишаване на количествената и качествена продуктивност на горите и земите на горския фонд, като максимално се запазват и защитните функции на горите. Заарландският метод е иновативна лесовъдска практика, която дава възможност за балансиране както на производствените, така и на защитните функции на горите. Чрез него се отглежда висококачествена дървесина в съответствие с високи екологични стандарти. Човешката намеса е максимално щадяща и допринася за запазване и увеличаване на биологичното разнообразие от животински видове в горите, тъй като намалява безпокойството заради неизползването на големи машини при дърводобива. Този иновативен метод създава структурно разнородна гора, тъй като се прилага индивидуален подход за отглеждане на всяко дърво, чрез подбиране на т.нар. дърво на бъдещето. Заарландският метод вече успешно се прилага като лесовъдска практика на територията на ЮИДП върху 1275 дка гори и обхваща територии от териториалните поделения на ДГС Звездец, ДГС Кости, ДГС Малко Търново, ДЛС Граматиково по изпълнение на дейности по проект LIFE 18/NAT/BG/001051 Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България по програма LIFE на Европейския съюз.

Вашето послание по случай Седмицата на гората?

По повод Седмицата на гората, която тази година отново ще бъде без специални събития, нека да си напомним отново, че за да има гори за хората, трябва именно те, с всеобщи усилия да ги създадат, стопанисват и опазват. Длъжни сме да оценим и признаем многогодишната работа на цялата лесовъдска гилдия – в резултат от техния труд голите и обезлесени до преди век планински склонове са залесени и променени до такава степен, че днес се приемат за природна даденост.  Опазването на горите е задължение на цялото общество, затова ще използваме празничната седмица освен да си дадем отчет за извършената работа и да напомним на хората, че всички сме отговорни за състоянието на горското наследство, което ще оставим на бъдещите поколения.

Горка СТЕФАНОВА

 

Leave a Reply