Tyxo.bg counter
понеделник , 17 май 2021

ВИДИ ЛИ МУ СЕ СТАРТЪТ НА ТУНЕЛА?

През март отвориха ценовите оферти в тръжната процедура за избор на строител на тунела под Шипка. Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово – Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км, съобщиха от АПИ. Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите 4 тунела са по-малки – съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н. Отворените ценови предложения са на: ДЗЗД Консорциум ПСВТ, с участници: Пътни строежи – Велико Търново,Хидрострой и Пътинжеренигстрой-Т – 358 020 000 лв. с ДДС; Обединение Шипченски проход, в което са: ТРЕЙС ГРУП ХОЛД и АЛВЕ КОНСУЛТ – 359 610 000 лв. с ДДС; ДЗЗД Тунел Шипка, с участници: Доуш иншаат ве тиджарет, Виа конструкт груп и Виа план – 376 920 437,02 лв. с ДДС; Обединение Геопът шипка, с участници: Геострой и Пътстрой – 92- 417 513 264 лв. с ДДС. Работата на тръжната комисия по оценка на офертите продължава. Тунелът под вр. Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина. Проектът е предложен от АПИ за финансиране по Програма Транспортна свързаност 2021-2027 г.

Н

Leave a Reply