Tyxo.bg counter
четвъртък , 26 май 2022

ВАРНЕНСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ СЪС СТИПЕНДИИ ЗА МАГИСТРИ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Във връзка с 30-годишнината на Варненския свободен университет (ВСУ) Черноризец Храбър, Настоятелството на университета взе решение да подкрепи развитието на иновативния образователен проект Кръгова икономика, като предостави 30 стипендии за обучение на студенти в магистърската програма Кръгова икономика за учебната 2021/2022 година. Инициативата получи подкрепата на Националното сдружение на общините в Република България по време на ХХХIV Общо събрание на НСОРБ, съобщиха от пресцентъра на университета.

Магистърската програма Кръгова икономика се провежда под патронажа на Генерална дирекция Околна среда на Европейската комисия. Тя е първата програма в страната, интегрираща в комплексно и иновативно обучение актуалните проблеми на опазването на околната среда и ефективното управление на ресурсите, в съответствие с международните, европейските и националните стандарти. Програмата цели повишаване на административния капацитет в прехода от линейна към кръгова икономика. Програмата е предназначена за подготовка и обучение на ръководители и експерти с професионални интереси и отговорности в областта на екологията, ефективното използване на ресурсите и устойчивото развитие на регионите. В първия випуск студенти, изучаващи въпросите на кръговата икономика, се включиха предимно експерти от общинската и районните администрации във Варна, които са пряко свързани с опазването на околната среда. В рамките на обучението те разработиха и предложиха решения на конкретни проблеми, част от които намериха практическо приложение и бяха представени на международни научни форуми.

Продължителността на обучението е една година (два семестъра) за бакалаври от професионално направление Икономика и три семестъра за бакалаври от други професионални направления. Освен бакалаври, в магистърската програма могат да кандидатстват и магистри, като срока на обучението им зависи от дипломата за завършена бакалавърска степен.  Обучението се провежда в задочна форма, на български език.

Подробна информация за магистърската програма и възможностите за онлайн кандидатстване, ще намерите на: circulareconomy.vfu.bg

Н

Leave a Reply