Tyxo.bg counter
понеделник , 2 август 2021

Арх. Петър Киряков, председател на Камарата на архитектите – Стара Загора: НУЖЕН Е НОВ ЗАКОН ЗА ЕМБЛЕМАТИЧНИТЕ СГРАДИ

Архитектурният проект за центъра на Стара Загора се изпълнява, ще преценяваме впоследствие работата на строителите, коментира накратко мащабното централно градско строителство арх. Киряков. И в града, и в страната се предлагат нови, оригинални архитектурни решения. Виждаме впоследствие и строителното им изпълнение. Вертикалното озеленяване е също сред най-оригиналните проектантски решения и разгръщането му у нас по всяка вероятност предстои. Зелените градове и процентите озеленяване ще се прибавят именно оттам – чрез вертикалната зелена планировка, каза още арх. Киряков. Относно невъзможността и трудността да се запазят старите сгради с културна и архитектурна стойност той предпостави тотална смяна на законовата система, с нова, която да се възприеме от Австрия и Германия, които имат традиционни свързаности с нашата архитектура още отпреди век. За целта законодателството им би могло да се проучи в дълбочина и да се намерят най-добрите решения за недвижимите паметници на културата. За навлизането на младите кадри в архитектурното  поприще той смята, че не всички млади специалисти биха могли да се реализират, при недостатъчната им подготвеност или поне докато не добият в практиката си качествена подготовка. Но като цяло, работа за архитектите има и тя все повече се увеличава, категоричен е арх. Киряков. Новото строителство в Стара Загора е факт. А дори още по-обещаващ е фактът, че инвеститорите разбират значимостта и важността на качествения архитектурен проект за изпълнението на инвестиционните им намерения.

Георги ГЕОРГИЕВ

Leave a Reply