Tyxo.bg counter
неделя , 29 ноември 2020

Арх. Паскал Паскалев: ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО НА ГРАДА ПРЕДСТОИ

Според арх. Паскалев, работа за архитектите има, при това не малко. Както сподели той, в централната градска част има повече от 50% стари къщи, на чийто терен предстои  застрояване на нови сгради. Много работа на архитектите ще дадат и бъдещото разрастване на кв. Железник на запад, евентуалното включване на с. Богомилово като квартал на Стара Загора, развитието на останалите квартали, създаването и развитието на промишлени зони и сгради.

На въпроса дали в България и Стара Загора архитектурната мисъл предлага оригинални творчески решения, арх. Паскалев отговаря, че оригинален архитектурен  замисъл може да има дори и в малка къща от 300 кв.м. без тя сама по себе си да е грандиозен строителен обект. Същевременно идеята на архитекта следва да влага в една сграда преди всичко целесъобразност, в т.ч. и финансова целесъобразност, така че да се намери строител, който да изпълни архитектурното решение. За вертикалното планиране на озеленяването, той сподели, че не е разумно да се изпълнява във всички случаи, предвид особеностите на инкорпорирането му в сградната фасада. Според него,  „по-печелившо“, от гледна точка на общественото одобрение, е вертикалното озеленяване, прилагано при паметници и монументи. За строителството и архитектурните решения на площадното пространство на града, арх. Паскалев е категоричен, че дават отлична визия на града ни и, че си струват няколкомесечното газене в калта и временните неудобства в името на децата ни и бъдните поколения старозагорци.

Георги ГЕОРГИЕВ

Leave a Reply