Tyxo.bg counter
неделя , 29 ноември 2020

Арх. Георги Чернев: КАМАРАТА И ОБЩИНАТА С ОБЩА ВИЗИЯ ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА

Нашият град се развива и се води като един от доста активните в строителния бранш, коментира арх. Георги Чернев, който ще запомним с поне една емблематична сграда в града – Регионалният исторически музей. Разбира се, преобладаващият дял се пада на жилищното строителство, където също могат да се открият оригинални архитектурни решения. Най-голям потенциал за атрактивна визия обаче има при обществените сгради, които за съжаление  не са толкова много.

Според арх. Чернев, важна роля за създаването на добра и устойчива жизнена среда се пада на озеленяването. При постоянно засилващата се урбанизация и сгъстяване на застрояването естествено се повишава и ролята на вертикалното озеленяване. То е един вид компенсаторен механизъм за все по-липсващата ни природна среда. Необходимо е да се обърне още по-голямо внимание на поддръжката на зелената система в града ни.

Съвместната работа с нашите инвеститори и строители – срещите, разговорите и съгласуванията трябва да се задълбочат, за да се повиши качеството на крайния продукт – готовата сграда, каза още арх. Чернев. По темата качество той коментира още, че при нашия пазар на специалисти, в съотношението „качество-цена” все още много често надделява второто. Отчете и устойчивата тенденция през последните години на чувствително влошаване на качеството на работната ръка и дори пълната й липса в строителния бранш. В името на бъдещето на Стара Загора пък е необходимо по-тясно сътрудничество с общинската власт, допълни архитектът. Отдавна в нашата камара предлагаме да се създаде един колективен орган от изявени и доказали се специалисти, които да подпомагат общината в дейността й по естетизацията на градската среда и вземането на решения за бъдещата визия на града. Засега няма изградена такава обща визия и се работи „на парче”, допълва той. А относно опазването на недвижимото културно наследство уточнява – там мерките трябва да са безкомпромисни. За да не стигаме до последните печално известни случаи на безвъзвратно унищожени паметници на културата в големи градове като София и Пловдив.

Георги ГЕОРГИЕВ

Leave a Reply