Tyxo.bg counter
събота , 20 април 2019

90-ГОДИШНИНА НА СЕКЦИЯ ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ

ОТБЕЛЯЗВА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА 22 НОЕМВРИ

Основателят й проф. д-р Курт Краузе работи в новосъздадения ветеринарномедицински факултет към СУ от 1928 до 1934г. Под негово ръководство се обучават първите асистенти. ВМФ чества и 120-годишнината от рождението на акад. Ксенофонт Иванов (вляво на сн.)– издал първите ръководства по ветеринарно обдукционно обучение, обща и специална патологична анатомия на животните. Най-голямото му научно постижение са изследванията върху шарката по овцете. Той изяснява хистогенезата на заболяването и дава нова класификация на шарковия екзантем.

Н

Leave a Reply