Tyxo.bg counter
вторник , 18 юни 2019

ТВЪРДО ЗА ЦЕНТРАЛИТЕ. А ЦЕНИТЕ НА ЕМИСИИТЕ?

България ще продължи да разчита на работата на своите въглищни централи, защото това са базови мощности, които използват местен ресурс и в тях са инвестирани сериозни средства за сероочистващи инсталации. Това ни дава основание да запазим ролята на местните въглища и сме предвидили тази перспектива в Интегрирания национален план на страната за енергетика и климат до 2030 г., с хоризонт до 2050 г. Това каза зам.- министърът на енергетиката Жечо Станков по време на експертна дискусия, посветена на националния план за енергетика и климат на 6 февруари. В документа, изпратен в Брюксел, са предприети необходимите мерки, осигуряващи развитието на нисковъглеродна енергетика, сигурност на доставките, повишаване на енергийната ефективност, либерализация на пазара и внедряване на нови технологии за борба с климатичните промени. Политиките и мерките, заложени в интегрирания план, гарантират постигането до 2030 г. на общоевропейските цели в областта на изменението на климата, а именно: 32% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, 32,5% подобрение на енергийната ефективност и минимум 15% междусистемна свързаност.

Дни по-рано министър Петкова също съобщи пред мисията на Международния валутен фонд и пред посланиците на страните от ЕС, че България не смята да затваря въглищните си централи, а като сериозно предизвикателство пред работата им посочи непрекъснато повишаващата се цена на въглеродните емисии, с ръст от 8 до 22 евро/тон само в рамките на 2018г.  Останалите теми  в разговора с чуждестранните мисии – сигурност и диверсификация на източните и маршрутите на газовите доставки ( включително проучване за природен газ в черноморския шелф), напредъкът на АЕЦ Белене, либерализацията на вътрешния електроенергиен пазар и др.

На 26 февруари пък ЕК обяви инвестиционна програма на стойност над 10 млрд. евро за нисковъглеродни технологии в няколко сектора, за да повиши тяхната глобална конкурентоспособност. Фондът за иновации ще създаде финансови стимули за компаниите инвестиращи в следващото поколение нисковъглеродни технологии.  Постъпленията в него ще са главно от продажбата на въглеродни емисии, като за периода 2020—2030 г. се очаква да бъдат продадени най-малко 450 млн. квоти, чиято цена варира и в момента е около 20 евро/т.

Пенка ПАРАШКЕВОВА

 

Leave a Reply