Tyxo.bg counter
понеделник , 20 януари 2020

ПРИКЛЮЧВА ЛИ САГАТА БЕДЕЧКА

На последната си сесия общинските съветници подкрепиха изработения  Подробен устройствен план, според който местността Бедечка става зелена зона- парк. Там вече не може да се строи. Запазват се само сградите в северната част на парка, собствениците на които имат издадени строителни разрешения и проектите им са одобрени. Очаква се обжалване на Подробния устройствен план на Бедечка от страна на притежателите на имоти, които няма да могат да реализират строителните си намерения в парка. Влизането в сила на Подробния устройствен план на Бедечка  позволява отчуждаване на имоти чрез замяната им със близки по стойност имоти в други части на града. Местната управа отдавна е в контакт с Министерството на отбраната, за да й бъдат предоставени негови имоти за обезщетяване на  собственици в Бедечка.  Ако те се съгласят на подобна замяна, тя ще им бъде предложена. Откажат ли я, се извършва т.нар отчуждителна процедура. Теренът се отчуждава автоматично, прави  му се оценка. Ако собственикът не е съгласен с нея, има право да я обжалва по съответния съдебен ред. Сред имотите, собственост на Министерството на отбраната, сходни до тези в Бедечка са териториите на бившите казарми, южно от бирената фабрика, източно от Аязмото и такива в кв. Зора.

Съветът ми към собствениците на имоти в Бедечка е да се съгласят на замяна, защото отчуждителната процедура е изключително дълга. Срокът за плащане според законовите разпоредби също не е малък, и за общината, и за гражданите е по-добре те да приемат замяната – каза председателят на Общинския съвет Таньо Брайков.

Той коментира и темата за състоянието на общинските жилища. През миналата година бе създадена временна комисия, която да провери състоянието им. Факт е Констативният  доклад, придружен с препоръки от нейна страна към общинската администрация, за подобряване на работата и събирането на необходимата документация на жилищата. Докладът съдържа и документация с издавани  заповеди за отстраняване на гражданите, сдобили се с общински жилища, без да отговарят на изискванията.  Има и сигнал до Районната прокуратура, която извършва проверка за нарушения при настаняване в общинските жилища. По доклада общинската администрация предприе мерки, издавайки няколко заповеди за отстраняване от общински жилища. Част от потърпевшите обжалват заповедта. По казуса има думата съдът. Състоянието на общинския жилищен фонд не е добро. Разхвърлянето му из целия град създава проблеми с неговата поддръжка.  86 социални жилища се строят на територията на бившата Метеорология .

По болния въпрос за старозагорци – ремонтът на пешеходната зона в центъра. Таньо Брайков каза: По нея в последните седмици се работи усилено. Тя е завършена на 80-90% до Булбанк. Оттам до бул. П. Евтимий също се работи. До месец се надяваме ремонтите да приключат .Не сме доволни по отношение на забавените срокове на ремонтите. На фирмата изпълнител ще бъдат наложени санкции. По груби изчисления те възлизат на около 150 хил. лв.

Иван НЕЙКОВ

Leave a Reply