Tyxo.bg counter
вторник , 18 юни 2019

ПОМОЩ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ

 

От 18 март до 31 юли продължава приема на документи по схемата Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Бюджетът за държавната помощ за 2019 г. е 1,5 млн. лв. Максималният размер на подкрепата, която може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. На подпомагане подлежат полици, издадени след подаване на заявление за кандидатстване.

Н

 

Leave a Reply