Tyxo.bg counter
вторник , 18 юни 2019

ПАКЕТ ЧИСТА ЕНЕРГИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Това е темата на енергийната конференция, организирана на 4-ти и 5-ти април в Стара Загора от Института за енергиен мениджмънт. Участници във форума са международни, национални, регионални и местни институции от европейските държави, ЕК, Енергийна общност, Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER), Euroelectric, Eurocoal,  дипломати,  представители на бизнеса, профсъюзни организации, независими експерти и др. Основна тема на форума е либерализацията на енергийния пазар като ключов фактор за ефективно дългосрочно развитие на енергийния сектор – налагане на пазарни принципи при оптимална намеса на държавата чрез регулаторните механизми. Дискусии ще бъдат водени и по болезнените въпроси, свързани с осъществяването и защитата на инвестициите в национален и европейски контекст, сред които: степен и форма на държавната намеса; държавна политика за поощряване и защита на инвестициите при водеща роля на пазарните механизми и опазването на околната среда; специфична държавна политика в отделни региони; енергийни реформи и техния икономически и социален ефект; българският въгледобив; цени на еленергията.

Конференцията на ЕМИ ще се проведе в хотел Верея, участието в нея е напълно безплатно, електронната регистрация е задължителна. Подробности за програмата, лекторите и регистрацията на: www.emi-bulgaria.com.

Н

Leave a Reply