Tyxo.bg counter
понеделник , 19 август 2019

ЗА И ПРОТИВ ЗАКОНА ЗА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

 

Целта на проектозакона за поземлените отношения и опазването на земеделските земи е окончателното финализиране на реституцията, улесняване на окрупняването на обработваемите площи, както и уреждане на взаимоотношенията между арендаторите. Това коментира пред Наблюдател адвокат Димо Димитров, взел участие в общественото обсъждане на проектозакона и познат в земеделските среди като дългогодишен консултант на  Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) и на Тракийския съюз на зърнопроизводителите (ТСЗ). Очевидно е, че трябваше да се помисли за окрупняването на обработваемите земи с цел улесняване на обработката им, каза още той. В момента действащия Закон за ползване и стопанисване на земеделските земи, влязъл в сила през 1993 г., позволява „раздробяване“ на обработваемите площи при реституцията им до ниви от по 3 дка. Значително по-малко щяха да са проблемите на арендаторите в момента, ако тогава минималната им площ бе фиксирана на например 20 дка, като собствениците на по-малки ниви можеха да бъдат обезщетявани с компенсаторки, земи в други блокове и пр. Наследниците на собствениците, делейки парцелите помежду си, също спомагат за допълнителното разпокъсване  на земята. И ако собственик на 3 дка в един масив реши да си сее бостан, спъва и обработките, и сеитбооборотите на арендатора. Още по-голяма е административната тежест, носена от реално стопанисващите земите. Представете си колко на брой договори трябва да сключат, обезпечавайки ги със съответни документи. И представете си какво настава, щом тръгнат да сключват договори за създаване на масиви. До миналата година за масив можеше да „кандидатства“ всеки арендатор със сключен договор, независимо за колко дка. С въведените м.г. промени, правото на масив се полага на този от тях, обработващ земите в 50 +1% от масива. Точно това беше и единият от въпросите ни към министерството. В проектозакона не видях и каква ще бъде съдбата на арендатори с припокриващи се площи – ще бъдат ли лишавани и двамата от директни плащания. В момента законодателството предвижда процедура за повторно деклариране преди санкциониране.  Друг основен момент в проектозакона е окончателното финализиране на реституцията, коментира адвокат Димитров. Предвидени са крайни срокове за реституция на земите, след което те ще стават общинска или държавна собственост. За белите петна ( с ясни собственици, но без сключен договор) рентата се превежда в извънбюджетна сметка на съответната община, откъдето собственикът може да си я потърси ( което впрочем е уредено и в настоящото законодателство). Дават се срокове и на собствениците на селскостопански постройки да декларират и закупят терените под тях. Финализирането на реституцията позволява финализирането на кадастралната карта, респ. и на поземлените отношения. Позволява и минимизиране на намесата на държавата в дейността на гражданско – правните субекти.

Като цяло новият проектозакон ще изпълни основните си цели – да завърши реституцията и да окрупни земите, смята адвокат Димитров. С ТСЗ вече изпратихме свои питания и искания, както предполагам са направили и останалите браншови организации. Да се надяваме обаче, че законът ще види бял свят, и то във вид, в който действително да улесни и арендатори, и собственици.

Пенка ПАРАШКЕВОВА

Leave a Reply